Polska na Targach Hannover Messe 2017

Marzec 2017

Polska na Targach Hannover Messe 2017

W tym roku Polska obejmie rolę kraju partnerskiego HANNOVER MESSE 2017, które odbędą się w dniach 24-28 kwietnia 2017. Wpisuje się to w aktualną strategię rozwoju gospodarczego Polski, opartą m. in. o promowanie innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wsparcie ich ekspansji na rynkach zagranicznych. W czasie targów Polska chce pokazać różnorodność technologiczną polskiego przemysłu, ze szczególnym naciskiem
  • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 23.03.2017
  • Więcej

RawMaterials Academy zaprasza na szkolenie z obróbki minerałów (Comminution of Minerals)

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym obróbki minerałów (Comminution of Minerals) organizowanym pod  patronatem RawMaterials Academy. ZAKRES SZKOLENIA Moduł 1 – Charakterystyka cyklu kruszenia minerałów Moduł 2 – Zachowanie minerałów w procesie rozpadu Moduł 3 – Podstawowa wiedza z zakresu doboru maszyn  wykorzystywanych w obróbce minerałów: programowanie i zasady pracy różnych
  • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 16.03.2017
  • Więcej

INNOCHEM – nowy program NCBR dla branży chemicznej

Od  1 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 INNOCHEM. Budżet konkursu wynosi 180 mln zł. Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym
  • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 14.03.2017
  • Więcej

Polska z rekordową liczbą patentów przyznanych przez Europejski Urząd Patentowy

Polska z rekordową liczbą patentów przyznanych przez Europejski Urząd Patentowy W 2016 r. liczba patentów przyznawanych polskim spółkom i instytutom naukowym przez Europejski Urząd Patentowy wzrosła o 19%, natomiast liczba zgłoszeń patentowych zdecydowanie spadła Głównym motorem działalności patentowej w Polsce były ośrodki akademickie Na czele listy polskich podmiotów składających najwięcej wniosków znajdują się Uniwersytet Jagielloński
  • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 08.03.2017
  • Więcej

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. rozpoczyna nowy projekt przy wsparciu naukowym Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. rozpoczyna nowy projekt badawczo-rozwojowy przy wsparciu naukowym Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Projekt „Opracowanie innowacyjnej technologii personalizacji poliwęglanowych blankietów państwowych dokumentów”- LaserMark, uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach 8. Konkursu „Bezpieczeństwo i Obronność”. Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2016 roku i potrwa do końca 2020 roku.
  • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 06.03.2017
  • Więcej
plusfontminusfontreloadfont