Print Friendly, PDF & Email

4.1 Nanokompozyty i materiały typu SMART

K. Szustakiewicz, M. Gazińska, M. Żabska, A. Kiersnowski, J. Pigłowski, Palność nanokompozytów z wtórnych tworzyw termoplastycznych. Tworzywa sztuczne w przemyśle 2 (2014), 46-48

J. Kaleta, K. Kot, R. Mech, P. Wiewiorski, High power actuator based on magnetostrictive composite core with temperature drift compensation. Key engineering materials. 598 (2014), 69-74

R. Fryczkowski, B. Fryczkowska, W. Binias, J. Janicki, Morphology of fibrous composites of PLA and PVDF. Composites Science and Technology 89 (2013), 186-193

M. Żabska, A. Kisiel, J. Pigłowsk, Struktura i właściwości elektryczne kompozytu poli(fluorki winylidenu). Modyfikacje polimerów stan i perspektywy w roku 2013,

M. Miśkiewicz, S. Zielińska, K. Kolman, E. Ortyl Właściwości optyczne nowych azo pochodnych chitozanu. Modyfikacje polimerów stan i perspektywy w roku 2013,

J. Kaleta, M. Krolewicz, D. Lewandowski, M. Przybylski, P. Zajac, Selected magnetomechanical properties of magnetorheological elastomers with thermoplastic matrices, Composites theory and practice 12 (2012), 210-215

J. Kaleta, M. Królewicz, D. Lewandowski, Magnetomechanical properties of anisotropic and isotropic magnetorheological composites with thermoplastic elastomer matrices. Smart Materials and Structures 20 (2011), 085006

A. Kiersnowski, M. Trelinska-Wlazlak, M. Gazinska, J. Piglowski , X-ray scattering and calorimetric studies of organoclays obtained by ion-exchange, Polimery 9 (2011), 671-676

E. Ortyl, S. Kucharski, Wytwarzanie i właściwości fotochromowe chitozanu modyfikowanego barwnikiem azowym, Modyfikacja polimerów stan i perspektywy w roku 2011, 419-422

S. Zawalski, E. Ortyl, S. Kucharski, Modyfikacja chitozanu monomerami azobenzenowymi poprzez polimeryzację RAFT, Modyfikacja polimerów stan i perspektywy w roku 2011, 461-464

R. Janik, S. Kucharski, Chemiczna modyfikacja powierzchni nieorganicznego szkła kopolimerami metakrylowymi, Modyfikacja polimerów stan i perspektywy w roku 2011, 83-86

J. Pigłowski, A. Kiersnowski, K. Szustakiewicz, M. Gazińska, M. Żabska, Charakterystyka organofilizowanych glinkokrzemianów i ich wykorzystywanie do modyfikacji polimarów, Modyfikacja polimerów stan i perspektywy w roku 2011,

M. Gazińska, M. Borukało, K. Szustakiewicz, M. Grzymajło, Adam Kiersnowski, Jacek Pigłowski, Preparation and structual characterization of montmorillonite modified with cationic starch. Modyfikacja polimerów stan i perspektywy w roku 2011

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 01.07.2015
plusfontminusfontreloadfont