Print Friendly, PDF & Email

5.2 Stopy międzymetaliczne absorbujące wodór i magnesy stałe na bazie lantanowców – opracowanie nanokompozytowych materiałów magnetycznie twardych na bazie surowców krajowych

Z. Rdzawski, J.Stobrawa, J. Sobota, W. Głuchowski, Effect of rare-earth metals addition on microstructure and properties of copper alloys. Archives of metallurgy and materials 59 (2014), 651-658

K. Ochramowicz, M.Jeziorek, K. Wejman , Copper(II) extraction from ammonia leach solution. Physicochem. Probl. Miner. Process. 50(2014), 327−335

L. Rycerz, M. Hasiak , Otrzymywanie neodymu i stopów magnetycznie twardych opartych na układzie Nd-Fe-B. Nauka i przemysł – Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możłiwości, pod redakcją Z. Hubickiego,2013, 472-486

Z. Rdzawski, J. Sobota, W. Głuchowski, J. Domagała-Dubiel, Mikrostruktura i właściwości stopu Cu-Ag 15% modyfikowanego dodatkiem metali ziem rzadkich, Prace Szkoły Inzynierii materiałowej pod redakcją Jerzego Pacyny, 2012, 153-158

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 01.07.2015
plusfontminusfontreloadfont