Print Friendly, PDF & Email

6.1 Materiały i technologie dla zaawansowanych systemów magazynowania i konwersji energii

K. Kierzek, J. Machnikowski, F. Beguin, Towards the realistic silicon/carbon composite for Li-ion secondary battery anode. Journal of Applied Electrochemistry 45 (2015), 1-10

H. Drulis, A. Hackemer, P. Głuchowski, K. Giza, L. Adamczyk, H. Bala, Gas phase hydrogen absorption and electrochemical performance of La2(Ni,Co,Mg,M) based alloys. International Journal of Hydrogen Energy 39 (2014), 2423-2429

H. Bala, M. Dymek, L. Adamczyk, K. Giza, H. Drulis, Hydrogen diffusivity, kinetics of H2O/H2 charge transfer and corrosion properties of LaNi5 powder, composite electrodes in 6M KOH solution. Journal of Solid State Electrochemistry 18 (2014), 3039-3048

A. Sliwak G. Gryglewicz, High-voltage asymmetric supercapacitor based on carbon and MnO2/oxidized carbon nanofiber composite electrodes. Energy Technology 2 (2014), 819 – 824

H. Bala, M. Dymek, L. Adamczyk, K. Giza, H. Drulis, Hydrogen diffusivity in the massive LaNi5 electrode using voltammetry technique. Journal of Solid State Electrochemistry 18 (2014), 3033-3037

H. Bala, M. Dymek, H. Drulis, Development of metal hydride material efficient surface in conditions of galvanostatic charge/discharge cycling. Chem. Phys. 148 (2014), 1008-1012

K. Bordolińska, M. Dymek, H. Bala, H. Drulis, Reproducibility of the galvanostatic charge/discharge characteristics and accuracy of parameters recounting hydride electrode. Ochrona przed Korozją 57 (2014) 116-119

J. Giza , Electrochemical studies of LaNi4.3Co0.4Al0.3 hydrogen storage alloy. Intermetallics 34 (2013), 128-131
A. Piotrowska, K. Kierzek, P. Rutkowski, J. Machnikowski, Properties and lithium insertion behavior of hard carbons produced by pyrolysis of various polymers at 1000 °C. Jurnal of Analytical and Applied Pyrolysis 102 (2013), 1-6
G. Gryglewicz, A. Śliwak, F. Béguin, Carbon nanofibers grafted activated carbon as electrode of high power supercapacitors. ChemSusChem 6 (2013), 1516-1522

A. Śliwak, B. Grzyb J. Ćwikła, G. Gryglewicz, Influence of wet oxidation of herringbone carbon nanofibers on the pseudocapacitance effect, Carbon 64 (2013), s.324-333

H. Bala, I. Kukuła, Krystyna Giza, B. Marciniak, E. Rózycka-Sokołowska, H. Drulis, Evaluation of electrochemical hydrogenation and corrosion behavior of LaNi5-based materials using galvanostatic charge/discharge measurements. International Journal Hydrogen energy 37 (2012), 16817-16822

H. Drulis, A. Hackmer, L. Folcik, K. Giza, H. Bala, L. Gondek, H. Figiel Thermodynamic and electrochemical hydrogenation properties of LaNi5-xInx alloys. International Journal Hydrogen energy 37 (2012), 15850-15854

H. Drulis, H. Bala, K. Giza, L. Adamczyk, A. Hackemer, Gaseous and Electrochemical Hydrogenation Properties of LaNi4.3(Co, Al )0.7 -xInx Alloys. International Jurnal of Electrochemical Science 7 (2012), 9881 – 9891

K. Torchała, K, Kierzek, J. Machnikowski , Capacitance behavior of KOH activated mesocarbon microbeads in different aqueous electrolytes. Elektrochimica Acta 86 (2012), 260-267

I. Kukuła, H. Bala, H. Drulis, A. Hackemer, Charakterystyki polaryzacyjne stopu La2Ni8Co0,8Al0,2Mg wytworzonego z wykorzystaniem metody mechanicznego stapiania. Ochrona przed korozją 11 (2012), 518–521

L. Adamczyk, K. Giza, H. Bala, H. Drulis, Dyfuzyjność i efektywność elektrosorpcji wodoru w stopach La(Ni,Co,Al)5 dotowanych cynkiem, Ochrona przed korozją 11 (2012), 473-476

K. Giza, I. Kukuła, H. Drulis, A. Hackemer, Wpływ obróbki chemicznej materiału proszkowego Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35 na pochłanianie wodoru. Ochrona przed korozją 11 (2012), 476-479

L. Adamczyk, K. Giza, H. Drulis, H. Bala, A. Hackemer, Elektrosorpcja wodoru przez stopy na bazie LaNi3,6(Co,Mn,AI)1,2In0,2. Ochrona przed korozją 55 (2012), 182-184

H. Bala, I. Kukuła, H. Drulis, A. Hackemer, Electrochemical hydrogenation and corrosion behaviour of LaNi5-xBix (x=0-0.1) alloys. Problems of corrosion and corrosion protection of materials 9 (2012), 387-392
K. Giza, H. Bala, H. Drulis, Charakterystyki elektrochemiczne stopów LaNi5_xlnx (x = 0,1; 0,2 lub 0,5) pod kątem ich zdolności do pochłaniania wodoru, Ochrona przed Korozją 54 (2011), 210-213

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 01.07.2015
plusfontminusfontreloadfont