Print Friendly, PDF & Email

7.1 Opracowanie nowoczesnych metod biodetekcji i bioobrazowania komórek z wykorzystaniem nanowymiarowych znaczników luminescencyjnych.

A. Gnach, T. Lipinski, A. Bednarkiewicz, J. Rybka, J. Capobianco, Up-converting Nanoparticles: nanotoxicity Chemical Society Reviews 44 (2015), 1561-1584

A. Gnach, K. Prorok, M. Misiak, B. Cichy, A. Bednarkiewicz, Up-converting NaYF4: 0.1Tm3+, 20% Yb3+ nanoparticles as luminescent labels for deep-tissue optical imaging, Journal of Rare Earths 32(2014), 207-2012

K. Prorok, A. Bednarkiewicz, B. Cichy, A. Gnach, M. Misiak, M. Sobczyk, W. Strek, The impact of shell host (NaYF4/CaF2) and shell deposition methods on the up-conversion enhancement in Tb3+, Yb3+ codoped colloidal α-NaYF4 core–shell nanoparticles. Nanoscale 6 (2014), 1855-1864

M. Misiak, B. Cichy, A. Bednarkiewicz, W. Strek, Influence of Li + doping on up-conversion and structural properties of Yb3+ /Tm 3+ doped cubic NaYF4. Journal of Luminescence 145 (2014), 956–962

M. Misiak, K. Prorok, B. Cichy, A. Bednarkiewicz, W. Strek, Thulium concentration quenching in the up-converting colloidal α-Tm3+/Yb3+ NaYF4 nanocrystals. Optical materials 35 (2013), 1124-1128.

K. Prorok, A. Gnach, A. Bednarkiewicz, W. Strek, Energy up-conversion in Tb3+/Yb3+ co-doped colloidal α-NaYF4 nanocrystals. Journal of Luminescence 140 (2013), 103-109

B. Cichy, D. Wawrzynczyk, A. Bednarkiewicz, M. Samoc, W. Strek, Third-order nonlinear response of CulnS2 quantum dots-Bright probes for near-infrared biodetection. Applied Physics Letters 102 (2013), 243702

B Cichy, A Bednarkiewicz, W Strek, The study of time-resolved collective emission of CuInS2 quantum dots in colloidal solutions, Journal of Optics 15 (2013), 085303

M. Misiak, K. Prorok, A. Bednarkiewicz, Biologiczne zastosowania nanoluminoforów domieszkowanych lantanowcami. Wiadomości chemiczne, 66 (2012), 1-49

A. Bednarkiewicz, A. Gnach, Lanthanide-doped up-converting nanoparticles: Merits and challenges, Nanotoday 7 (2012), 532-563

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 01.07.2015
plusfontminusfontreloadfont