Print Friendly, PDF & Email

9.1 Nanomateriały wytwarzane technologią zol-żel przeznaczone do zastosowań medycznych i czujnikowych.

K. Oganisian, A. Hreniak, A. Sikora, D. Gaworska-Koniarek, A. Iwan, Synthesis of iron doped titanium dioxide by sol-gel method for magnetic applications. Processing and Application of Ceramics 9 (2015), 43–51

A. Hreniak, K. Gryzlo, B. Boharewicz, A. Sikora, J. Chmielowiec, A. Iwan, Preparation and optical properties of iron-modified titanium dioxide obtained by sol–gel method. Optical Materials 46 (2015), 45–51

A. Hreniak, A. Sikora, A. Iwan, Influence of Amount of Silver on the Structural and Optical Properties of TiO2 Powder Obtained by Sol-Gel Method. International Journal of Materials and Chemistry 4 (2014), 15-26

A. Iwan, A. Hreniak, M. Malinowski, K. Gryzlo, Proszki TiO2 z grupami aminowymi: Synteza, charakterystyka oraz badanie porowatości. Materiały ceramiczne 66 (2014), 141-145

A. Kędziora, Y. Gerasymchuk, E. Sroka, G. Bugla-Ploskonska, W. Doroszkiewicz, Z. Rybak,
D. Hreniak, R. Wiglusz, W. Strek, Wykorzystanie materiałów opartych na częściowo redukowanym tlenku grafenu z nanocząstkami srebra jako środków bakteriostatycznych i bakteriobójczych. Polim. Med. 43 (2013), 129-134

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 01.07.2015
plusfontminusfontreloadfont