Print Friendly, PDF & Email

Asia-Europe Physics Summit (ASEPS) – 26-29.10.2011, Wrocław

Europejskie Towarzystwo Fizyczne (European Physical Society) we współpracy z trzema towarzystwami fizycznymi z Polski, Niemiec i Francji organizuje  Konferencję ASEPS: „Asia-Europe Physics Summit”. Konferencja odbędzie się w dniach 26-29.10.2011 we Wrocławiu / w Polsce. Partnerem organizacyjnym wydarzenia jest spółka Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

http://www.aseps.net/

 Zakres/cele

 ASEPS to platforma mająca na celu scalenie azjatycko-europejskich strategii programowych fizyki poprzez dyskusję na temat priorytetów naukowych i możliwych wspólnych udziałów w budowie infrastruktury i sieci w ramach współpracy azjatycko-europejskiej. ASEPS  promuje synergię pomiędzy różnymi działami fizyki oraz pomiędzy fizyką a innymi obszarami badań: biologią i zdrowiem, środowiskiem, energią, jak również wspiera zaangażowanie krajów rozwijających się w rozwój badań naukowych w celu likwidowania różnic w poziomie wiedzy oraz poziomie zaawansowania rozwoju cyfrowych społeczeństw.

 ASEPS przyczynia się do rozwinięcia współpracy pomiędzy regionami dzięki inicjowaniu tworzenia wspólnych laboratoriów, centrów warsztatowych i szkół zapewniających edukację i trening. Forum nasze ma na celu poprawę komunikacji ze społeczeństwem, w szczególności pomiędzy naukowcami, decydentami politycznymi i przedstawicielami przemysłu.

 Mottem Konferencji ASEPS 2011 jest „Fizyka dla zrównoważonego rozwoju” („Physics for sustainable development”). Celem natomiast będzie pokazanie potencjału naukowego w dziedzinie szeroko rozumianej fizyki w Europie i Azji pod kątem poszukiwania synergii oraz budowania wspólnych przedsięwzięć naukowo-technologicznych i edukacyjnych. Do udziału w tym międzykontynentalnym wydarzeniu zaproszeni są przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych, kluczowych instalacji badawczych na kontynentach Azji i Europy (ESFRI), globalnych partnerów przemysłowych, organizacji pozarządowych oraz władz rządowych odpowiedzialnych za rozwój nauki i innowacji.

 Aby zapewnić szeroki udział reprezentacji krajów Azji, organizatorzy przewidują dofinansowanie udziału przedstawicieli mniej rozwiniętych krajów tego kontynentu.

 Program

 Konferencja oprócz wykładów plenarnych dotyczących najważniejszych zagadnień S & T, infrastruktury i polityki  badawczej, będzie miała charakter równoległych warsztatów, które wypracują stanowiska w tematach takich jak współpraca z krajami rozwijającymi się, fizyka a energia dla świata, rozwój fizyki i technologii w nadchodzącym dziesięcioleciu. Konferencji towarzyszyć będzie naukowa sesja posterowa o charakterze oferty współpracy.

 Jako impreza towarzysząca (w ramach ASEPS) odbędzie się 15. Generalna Konferencja Europejskiego Towarzystwa Fizycznego o najnowszych osiągnięciach w fizyce (15th General Conference of EPS concentrated on newest achievements in  Physics), a następnie Walne Zgromadzenie Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (General Meeting of EPS).

 Chcielibyśmy, aby Konferencja oprócz walorów naukowych i towarzyskich skutkowała konkretnymi wspólnymi efektami praktycznymi, takimi jak powstanie nowych porozumień dotyczących badań naukowych, infrastruktury badawczej i technologicznej, kształcenia nowych kadr dla sektora nauki i technologii.

 Pierwsza wersja programu zostanie ogłoszona w terminie do końca października 2010. 

Aktualne informacje oraz rejestracja:

 www.port.org.pl/conferences/aseps2011

 Wrocław – miejsce Konferencji ASEPS 2011

 Serdecznie zapraszamy Państwa do Wrocławia, unikalnego miasta w Polsce.

 Wrocław jest jednym z najbardziej atrakcyjnych polskich miast, jest miastem spotkań, które sprzyja rozwojowi, inwestycjom oraz nawiązywaniu współpracy na wielu płaszczyznach. Centralne położenie Wrocławia w Europie, w miejscu gdzie zbiegają się doliny 5 rzek, czyni go wyjątkowym miastem, które zyskało miano „Wenecji Północy” ze względu na malownicze położenie, 12 wysp i 112 mostów, a także wspaniałe zabytki. Nie bez znaczenia jest obfitość zieleni oraz unikalny klimat społeczny, który sprzyja otwartości na świat i na nowe, ambitne wyzwania.

Wrocław jest stolicą polskiego regionu, Dolnego Śląska. Metropolia, którą zamieszkuje około 1 mln mieszkańców, jest ważnym centrum uniwersyteckim i naukowym, jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce. Życie intelektualne skupia się wokół 27 uczelni wyższych, z Uniwersytetem i Politechniką na czele. Działa tu również oddział Polskiej Akademii Nauk z dwoma instytutami oraz liczne instytuty branżowe. W Mieście wiedzę na poziomie uniwersyteckim zdobywa 140 000 studentów, uczelnie zatrudniają 7200 pracowników naukowych, w tym 1150 profesorów.

Wrocław jest miastem o barwnej historii, jednym z najprężniej działających ośrodków kultury, na terenie którego działa wielu teatrów, opera, teatr muzyczny, filharmonia, liczne kluby, galerie i muzea.

Komitet Sterujący ASEPS 2011:

Europejskie Towarzystwo Fizyczne:

Maciej Kolwas, Poland; Denis Perret-Gallix, France; Martial Ducloy, France; Karlheinz Meier, Germany.

Związek Towarzystw Fizycznych Azji i Pacyfiku (Associaton of Asia Pacific Physical Societies) (w trakcie tworzenia).

Komitet Programowy ASEPS: Jerzy Langer, Poland (Przewodniczący)

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 23.12.2014
plusfontminusfontreloadfont