Print Friendly, PDF & Email

Bank Światowy wybrał EIT+ do zilustrowania konieczności zmian w relacjach polskich sektorów B+R

indeksBank Światowy zaprezentował wnioski z projektu prowadzonego w Polsce w latach 2014-2015 na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Najważniejszym celem projektu była pomoc polskiemu rządowi w podniesieniu efektywności wykorzystania ponad 10 miliardów euro, które Polska zainwestuje w innowacje do 2020 r.

Raport ma pomóc polskiemu rządowi w stworzeniu systemu wspierania innowacji, aby jak najlepiej wykorzystać pochodzącą głównie z funduszy unijnych kwotę 10 miliardów euro, która zostanie przez Polskę wydana na ten cel do 2020 roku.nOd mądrego wykorzystania tych środków zależy czy Polska, zamiast naśladować cudze pomysły, zacznie tworzyć własne, bez czego trudno będzie jej dogonić Europę Zachodnią.

Jak podaje nas swojej stronie Bank Światowy, po 1989 roku Polska stała się jednym z europejskich liderów pod względem tempa rozwoju gospodarczego, ponad dwukrotnie zwiększając swój produkt krajowy brutto. Może się też pochwalić coraz lepszym klimatem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Według najnowszej edycji rankingu „Doing Business”, Polska zajmuje obecnie w tej dziedzinie 25. miejsce na świecie, podczas gdy jeszcze w 2009 roku plasowała się na miejscu 76.

Podczas prac nad raportem, Bank Światowy przeprowadził wywiady z przedsiębiorcami oraz z największymi w Polsce centrami  naukowo-badawczymi, które mają być pomostem łączącym naukę z biznesem. Tym samym o komentarz w sprawie konieczności zmian w polskim sektorze B+R poproszono również Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

langer

prof. Jerzy Langer

Biotechnologia, nowe materiały, żywność i jej przetwórstwo, nawet energia… wszędzie trzeba inwestować w technologię, a to wymaga świetnie wyposażonych laboratoriów – podkreślił podczas spotkania z Bankiem Światowym prof. Jerzy M. Langer, który do 21 lipca br. kierował jednym z największych w Polsce laboratoriów naukowo-badawczych.

Jak podaje Bank Światowy, zdaniem prof. Langera, a także innych ekspertów, firmy potrzebują również łatwego dostępu do finansowania, znajomości nowych rynków oraz wykwalifikowanego personelu. Ich rozwój zależy również od budowania sieci kontaktów, kształtowania tzw. miękkich umiejętności wśród pracowników, a także przekonywania właścicieli firm do inwestowania w innowacje.

Wnioski oraz rozmowy z przedstawicielami polskiego przemysłu, biznesu oraz nauki dostępne jest na stronie The World Bank.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 14.10.2016
plusfontminusfontreloadfont