Print Friendly, PDF & Email

Biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego jako nowe narzędzie w prowadzeniu badań naukowych

dr Łukasz KozeraMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje w dniach 17-18 czerwca 2014 r. pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję pod hasłem Funkcjonowanie biobanków ludzkiego materiału biologicznego w Polsce i Europie – aspekty techniczne, prawne i etyczne. Jednym z prelegentów podczas tego wydarzenia jest również dr Łukasz Kozera, Kierownik Biobanku Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Celem konferencji jest przedstawienie zasad funkcjonowania wzorcowych placówek prowadzących biobanki w Europie oraz zapoznanie polskich naukowców z inicjatywą Komisji Europejskiej w sprawie ustanowienia europejskiego Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI-ERIC).

Dr Łukasz Kozera wystąpi podczas pierwszej sesji na temat „Prawnych i praktycznych aspektów europejskich biobanków”. Kierownik Biobanku Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ został mianowany przed kilkoma miesiącami mianowanym przez ówczesną Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką koordynatorem w Polsce ds. kontaktów ws. międzynarodowej sieci biobanków BBMRI-ERIC.

Wejście polskich biobanków do BBMRI-ERIC umożliwi im uczestnictwo w wieloośrodkowych projektach badawczych organizowanych w ramach tej europejskiej sieci. W jej ramach działa np. Międzynarodowa Agencja Badań na Rakiem (IARC), agenda Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zajmująca się koordynacją międzynarodowych badań nad rakiem.

Zapraszamy na stronę biobanku: www.biobank.eitplus.pl

stopka

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 20.07.2013
plusfontminusfontreloadfont