Print Friendly, PDF & Email

BioForum w Łodzi

Majowa, IX edycja targów  BioForum w Łodzi, na których prezentowało się po raz trzeci  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zgromadziła rekordową liczbę uczestników.  110 wystawców z kraju i zagranicy, prezentacja 100 projektów badawczo-rozwojowych – których liderzy zainteresowani są podjęciem współpracy z potencjalnymi partnerami ze środowiska nauki i biznesu – oraz ponad 1000 zarejestrowanych uczestników, czyni tę imprezę jednym z najważniejszych wydarzeń sektora biotechnologii w Europie Środkowej.

Równolegle do targów uczestnicy BioForum mieli okazję do odbycia indywidualnych spotkań w ramach tzw. BioPartneringu. Zorganizowano także profesjonalne panele BioBiznesowe z prezentacją światowych liderów branży, wzbudzając zainteresowanie  wszystkich, których aktywność zawodowa skupia się wokół   sektora biotechnologii i life science.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ na swoim stoisku prezentowało realizowany przez siebie projekt naukowe: „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne” BioMEd,  infrastrukturalny: „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów – KAMPUS PRACZE” (linki do projektów) oraz  biznesowy: „Akcelerator Spółek Innowacyjnych”a także potencjał biotechnologiczncy  Wrocławia i Dolnego Śląska. Prezes WCB EIT+ Prof. Mirosław Miller w swoim wystąpieniu pt. Wrocławski Kampus Pracze  – magiczne miejsce spotkań ludzi kreatywnych, przedsiębiorczych i ambitnych pokazał słuchaczom, że Centrum jest idealnym miejscem do realizacji projektów i współpracy. W czasie targów przedstawiciele WCB EIT+ odbyli szereg rozmów z największymi firmami i organizacjami z obszaru biosektora na świecie, które już zaczynają przynosić wymierne korzyści.

Oferta WCB EIT+ cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie w zakresie możliwości  realizacji wspólnych projektów badawczych, korzystania z infrastruktury Kampus Pracze (w tym wynajmu powierzchni laboratoryjnej) czy też praktycznego wykorzystania rezultatów realizowanych przez WCB EIT+ projektów z obszaru biotechnologii, medycyny, nanotechnologii oraz ICT.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 03.01.2015
plusfontminusfontreloadfont