Print Friendly, PDF & Email

BOSSG & EIT+ Technologies – nowa spółka w ramach projektu Akcelerator EIT+

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 grudnia 2011 r. podpisano w ramach realizacji projektu Akcelerator EIT+ umowę spółki BOSSG & EIT+ Technologies Sp. z o. o. w organizacji. To szósta spółka utworzona w ramach projektu.

W ramach działalności spółki opracowana zostanie unikalna w skali światowej, nowa technologia chemicznego niszczenia magnetycznych nośników danych (dysków twardych).  Technologia ta będzie najbezpieczniejszą i w pełni skuteczną, mobilną metodą niszczenia magnetycznych nośników danych dostępną na rynku.

Potencjalnymi odbiorcami usług świadczonych na bazie proponowanej technologii są m. in. administracja publiczna (przechowująca dane osobowe i finansowe obywateli), służby wojskowe (przechowujące wrażliwe dane związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa), banki i instytucje finansowe (przechowujące dane finansowe swoich klientów), służba zdrowia (dysponująca m.in. wrażliwymi danymi pacjentów), kancelarie prawne i sądownictwo (dla zapewnienia bezpieczeństwa tajemnicy adwokackiej i bezpieczeństwa danych interesariuszy) oraz firmy prywatne (dla zabezpieczenia danych osobowych pracowników i klientów oraz zachowania tajemnicy biznesowej).

Silną stroną planowanego przedsięwzięcia jest zespół realizujący. Pomysłodawcy i osoby kierujące spółką BOSSG & EIT+ Technologies dysponują szeroką wiedzą specjalistyczną oraz długoletnim doświadczeniem biznesowym.  W spółce partnerem będzie firma BOSSG Data Security Sp. z o.o., z którą związani są pomysłodawcy. Poza potencjałem naukowym posiada ona kadrę biznesową, która posiada doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii oraz komercjalizacji produktów i usług.

Środki finansowe stanowiące wkład Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ pozwolą zespołowi pomysłodawców na dopracowanie technologii, przygotowanie jej do komercjalizacji, dokonanie zgłoszenia patentowego oraz sfinansowanie działań o charakterze promocyjnym. Stopień zaawansowania prac badawczych powoduje, że występuje niewielkie ryzyko technologiczne, a dopracowanie technologii nie będzie wymagać znaczących nakładów.

Więcej o projekcie Akcelerator EIT+

Informacje o wszystkich spółkach powołanych w ramach Akceleratora EIT+

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.07.2014
plusfontminusfontreloadfont