Print Friendly, PDF & Email

Chemia łączy…spotkanie Klastra Chemicznego Bawarii

Klaster Chemiczny Bawarii rozwija się w bardzo szybkim tempie – zrzesza obecnie ponad sto firm i instytucji z przemysłu chemicznego;  zaczyna także realizować  projekty o charakterze międzynarodowym rozwijając sieć   zagranicznych kontaktów umożliwiających kooperację i wymianę doświadczeń na wielu płaszczyznach.

Pod koniec  maja (20.05.2010) odbyło się w Norymberdze spotkanie członków klastra.  Jednym z jego partnerów jest Wrocławskie Centrum Badań EIT +  i fundacja Nanonet, które  współpracują ze sobą  w obszarze nanotechnologii. W czasie majowego spotkania w urokliwym hotelu Le Meridien interesujące wystąpienie miała przedstawicielka Nanonet  Ewa Lockard, która  mówiła na temat etycznych, prawnych i społecznych aspektów nanotechnologii, tzw. ELSA. Prelekcja obejmowała przegląd rozwoju ELSA w Stanach Zjednoczonych jak również w Unii Europejskiej. Chociaż Stany Zjednoczone nadal pozostają liderem w tym obszarze, Komisja Europejska corocznie zwiększa fundusze przeznaczone na badania w dziedzinie ELSA i  stale podkreśla znaczenie odpowiedzialnego rozwoju nanotechnologii;  finansuje liczne projekty i warsztaty zajmujące się zagadnieniami ELSA, jak na przykład DEEPEN, FramingNano, Observatory-Nano, Nanobioraise i wiele innych. W roku 2008 Komisja zaproponowała i opublikowała Kodeks odpowiedzialnego prowadzenia badań w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii. W sierpniu 2008 roku przy holenderskim uniwersytecie w Twente odbył się otwarty kurs na temat etyki w nanotechnologii, obejmujący zalecenia zawarte w Kodeksie opublikowanym przez Komisję.

 

W swoim wystąpieniu Ewa Lockard omówiła także przykłady bieżących etycznych, prawnych i społecznych aspektów wynikających z rozwoju nanotechnologii, w tym problemów związanych z regulacją nanomateriałów. Nowe technologie nie powstają i nie rozwijają się niezależnie od społeczeństwa oraz środowiska, raczej stanowią jego integralną część.  Badanie etycznych, prawnych i społecznych konsekwencji rozwoju nanotechnologii ma zatem nadrzędne znaczenie, gdyż  pozwala na wczesne rozpoznawanie i zrozumienie zarówno potencjalnych korzyści jak i zagrożeń oraz ich wpływu na społeczeństwo i środowisko. Ośrodki badan ELSA organizują także spotkania, warsztaty i szkolenia, których celem jest prowadzenie dialogu ze społeczeństwem oraz tworzenie publicznego forum łączącego wszystkie zainteresowane strony: naukowców, przemysłowców oraz społeczeństwo.

 

Wrocławskie Centrum Badań EIT + i Nanonet są już stałymi partnerami Klastra we wspólnych przedsięwzięciach i projektach  wpisując się w polsko-niemiecką współpracę z zakresu innowacji i najnowszych technologii.   

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 10.01.2015
plusfontminusfontreloadfont