Print Friendly, PDF & Email

CZEKAMY NA EFEKT SYNERGII – komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Współpraca między IBM i WCB EIT+ obejmować będzie projekty z obszaru nano- i biotechnologii oraz rozwoju i zastosowania inteligentnych technologii, których założeniem jest przyniesienie wymiernych długookresowych korzyści biznesowych. Naukowcy z IBM Research będą dodatkowo wspierać WCB EIT+ poprzez realizację szkoleń i konsultacji dla kadry badawczej, w tym związanych z zarządzaniem projektami badawczymi, infrastrukturą badawczą i pracami badawczo-rozwojowymi."Od samego początku wspieranie współpracy sektora gospodarczego i naukowego było priorytetem tego rządu. Mamy pełną świadomość, że to niezbędny element dokonania skoku cywilizacyjnego. Bardzo liczymy na prawdziwy efekt synergii wynikający ze współdziałania w tych obszarach z korzyścią dla polskiej nauki i rozwoju naszej gospodarki" – powiedziała prof. Barbara Kudrycka."Zidentyfikowaliśmy kilka potencjalnych obszarów, które mogą być przedmiotem wspólnych badań z IBM i w których IBM ma bogate globalne doświadczenie, w tym zarządzanie zasobami wody, zmniejszanie zużycia energii w procesach technologicznych i sterowanie systemami transportu" – mówi prof. Mirosław Miller, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+."IBM współpracuje z rządami i innymi firmami na całym świecie, wspólnie rozwijając inteligentne systemy informacyjne i technologie, które wspierają rozwój ekonomiczny i przynoszą długookresowe społeczne korzyści" – stwierdza Kenneth Keating, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, IBM Research. "Polska ma bogaty dorobek i doświadczenie w zakresie nauki i technologii. W wyniku podpisanego dziś porozumienia zamierzamy współpracować z wiodącymi polskimi naukowcami i ekspertami technologicznymi oraz tworzyć nowe rozwiązania, które są priorytetowe również dla polskiego rządu" – dodaje. Intencją IBM i WCB EIT+ jest także zaproszenie do współpracy dodatkowych partnerów. Obecnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz innowacyjnych, przedsiębiorstw działających na rynku polskim.IBM Research skupia się na badaniach podstawowych i stosowanych realizowanych przez ponad 3000 pracowników naukowych w ośmiu ośrodkach badawczych na całym świecie. Sukcesy naukowe tych placówek zbudowane są na komercjalizacji ich wiedzy poprzez praktyczne zastosowanie w licznych produktach i usługach.WCB EIT+ zostało powołane w celu wzmocnienia we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku bazy naukowej, badawczej i innowacyjnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. Zadaniem WCB EIT+ jest praktyczna budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy, wspieranie inwestycji rządowych, biznesowych i przemysłowych. Według  ostatnich informacji udziałowcy WCB EIT+ porozumieli się w zakresie ostatecznego podziału udziałów w Spółce. Wrocławskie uczelnie posiadać będą łącznie 75 procent udziałów, a Województwo Dolnośląskie i Miasto Wrocław po 12,5 procent. Takie porozumienie pozwoli ministerstwu nauki i szkolnictwa wyższego przekazać ponad 700 mln zł na dwa projekty badawcze (Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne "Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach") i jeden infrastrukturalny ("Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów DOLBIOMAT").

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 22.02.2015
plusfontminusfontreloadfont