Print Friendly, PDF & Email

"Czekamy na solidnych wykonawców" – EIT+ ogłosiło przetarg na dokończenie budynku 9A

Pod koniec zeszłego roku w związku z zagrożeniem realizacji zakończenia terminowego robót budowlanych Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A. Właśnie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy, który dokończy największy w Kampusie Pracze budynek laboratoryjny.

W ramach ogłoszonego przetargu Wykonawca będzie zobowiązany przede wszystkim dokończyć prace projektowe oraz roboty budowlane w budynku nr 9A we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, jak również zagospodarować przylegający teren i wyposażyć budynek w niezbędne instalacje oraz urządzenia (windy, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne). 

– Naszym celem jest przede wszystkim wyłonienie dobrego i solidnego wykonawcy dla naszego budynku 9A. Maksymalny termin wykonania robót budowlanych wynosi 8 miesięcy od momentu podpisania umowy – informuje Tomasz Gondek, wiceprezes zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Budynek 9A jest jednym z czterech budynków laboratoryjnych, które powstają w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Przebudowa pierwszego budynku (1 BC) jest zakończona i obiekt jest w pełni wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę pomiarowo-diagnostyczną. Pozostałe dwa budynki (7 i 9), wykonywane przez firmę Warbud S.A., są realizowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramami prac. Termin składania ofert w przetargu upływa w dniu 2 kwietnia 2014 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy m.in. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej dwa obiekty o charakterze naukowo-badawczym, o powierzchni nie mniejszej niż 5000 m2 każdy i powierzchni laboratoriów nie mniejszej niż 2000 m2 każdy, o wartości co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto każdy. Kryterium udzielenia zamówienia jest cena.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIG.02.02.00-02-001/09 pn. „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 2 „Infrastruktura sfery B+R”, Działanie 2.2 „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”.

 

W ramach ogłoszonego przetargu Wykonawca będzie zobowiązany przede wszystkim dokończyć prace projektowe oraz roboty budowlane w budynku nr 9A we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, jak również zagospodarować przylegający teren i wyposażyć budynek w niezbędne instalacje oraz urządzenia (windy, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne). 
„Naszym celem jest przede wszystkim wyłonienie kolejnego, dobrego i solidnego wykonawcy dla naszego budynku 9A. Maksymalny termin wykonania robót budowlanych wynosi 8 miesięcy od momentu podpisania umowy.” – informuje Tomasz Gondek, wiceprezes zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.
Budynek 9A jest jednym z czterech budynków laboratoryjnych, które powstają w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Przebudowa pierwszego budynku (1 BC) jest zakończona i obiekt jest w pełni wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę pomiarowo-diagnostyczną. Pozostałe dwa budynki 
(7 i 9), wykonywane przez firmę Warbud S.A., są realizowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramami prac. Termin składania ofert w przetargu upływa w dniu 2 kwietnia 2014 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy m.in. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej dwa obiekty o charakterze naukowo-badawczym, o powierzchni nie mniejszej niż 5000 m2 każdy i powierzchni laboratoriów nie mniejszej niż 2000 m2 każdy, o wartości co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto każdy. Kryterium udzielenia zamówienia jest cena.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIG.02.02.00-02-001/09 pn. „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 2 „Infrastruktura sfery B+R”, Działanie 2.2 „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 28.08.2013
plusfontminusfontreloadfont