Print Friendly, PDF & Email

DCMiB – ruszyła realizacja

Projekt DCMiB realizowany przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ na terenie Kampusu Pracze, to ponad 23 tys. m2 powierzchni użytkowej, ponad 11 tys. m2 powierzchni laboratoryjnej wyposażonej w najnowocześniejszą aparaturę badawczą o wartości około 270 mln zł. Inwestycja ma dać Wrocławiowi kilkaset nowych miejsc pracy dla najzdolniejszych naukowców z Polski i zagranicy.

DCMiB jest projektem, w którym realizowane będą badania w czterech obszarach: Bio, Nano, Energia, ICT (technologie teleinfomatyczne). Dla przykładu w Departamencie Nano powstanie 18 laboratoriów i 27 pracowni wraz z zapleczem technicznym, w ramach którego powstaną warsztaty, magazyny oraz inne pomieszczenia specjalnego przeznaczenia.

Na Kampusie Pracze powstaną między innymi laboratoria technologiczne do badań nad bio- i nanotechnologiami o wysokim poziomie bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń biologicznych o kategoriach BSL (Bio Safety Level) 1, 2 i 3, a także pomieszczenia o wysokiej czystości, tzw. „clean room-y” do badań nad technologiami typu „high-tech”.

Kampus Pracze – szkic przyszłych inwestycji

 

O unikatowym w skali kraju charakterze placówki badawczej świadczy budowa laboratoriów przeznaczonych dla optoelektroniki, dziedziny wiedzy, która nabiera coraz większego znaczenia w rozwoju nowoczesnych technologii. Dla przykładu można wymienić trzy laboratoria wyposażone w pełne ciągi technologiczne: Laboratorium Technologii i Zastosowań Światłowodów, Laboratorium Nanostruktur dla Konwersji Energii Słonecznej, Laboratorium Technologii Struktur Półprzewodnikowych, oraz jedyną w Polsce Pracownię Mikroskopii Nanostruktur LEEM (Low Energy Electron Microscopy).

Realizacja projektu budowy laboratoriów DCMiB umożliwi pełniejsze włączenie się naukowego i gospodarczego środowiska Wrocławia do europejskich i światowych poszukiwań nowych materiałów i technologii, które powinny znaleźć swoje zastosowanie w praktyce.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji to wielki sukces wrocławskich uczelni, instytutów PAN i instytutów branżowych w naszym Mieście, które od 2005 roku przygotowywały koncepcje Centrum oraz jego program badawczy. To również sukces inicjatorów przedsięwzięcia, władz Miasta Wrocław oraz władz Dolnego Śląska, które w rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na współpracy uczelni z gospodarką i biznesem upatrują szans rozwojowych i wzrostu konkurencyjności Miasta i Regionu.

Rozwój Kampusu Pracze stanowi kolejny i bardzo ważny krok w realizacji Programu EIT+, który ma uczynić z naszego Miasta i Regionu miejsce sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, kreatywności, miejsce dla ludzi ambitnych, o wielkich celach.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 17.03.2015
plusfontminusfontreloadfont