Debata „Badania naukowe a innowacje gospodarcze”, 18 września 2017 r. Politechnika Wrocławska

Print Friendly, PDF & Email

Debata „Badania naukowe a innowacje gospodarcze”, 18 września 2017 r. Politechnika Wrocławska

W dniu 18 września na Politechnice Wrocławskiej podczas 60. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbyła się dyskusja panelowa pn. „Badania naukowe a innowacje gospodarcze”. W debacie wziął udział m.in.prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Debata o innowacjach gospodarczych możliwych dzięki badaniom naukowym dotyczyła przede wszystkim pytania o efektywne wdrażanie nowych technologii do przemysłu. Do dyskusji zostali zaproszeni prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Antoni Morawski, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk, Prorektor ds. Badań Naukowych i Umiędzynarodowienia na Politechnice Wrocławskiej oraz Marek Winkowski, Prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Prof. Maciej Chorowski zaznaczył w dyskusji, że pieniądze na badania i naukę trafiają głównie do tych regionów, gdzie gospodarka najlepiej się rozwija, ponieważ analizy pokazują, że aż jedna trzecia dotacji wykorzystana została przez Warszawę, Wrocław, Śląsk i Kraków. Przyznał również, iż do 2015 r. największym problemem było wdrożenie efektów badań, na które NCBiR przyznał dotację. To będzie zatem główną zmianą, nad którą będzie pracowało Centrum. Jednym z rozwiązań ma być na przykład zdefiniowanie szerszego obszaru styku pomiędzy nauką i przemysłe, co pozwoli na przełomowe innowacje w naszym kraju.

Natomiast prof. Antoni Morawski podkreślał w dyskusji, że kluczem do sukcesu powinny być przede wszytskim duże projekty strategiczne oparte na technologiach wykorzystujących polskie surowce. Istotne będzie również połączenie instytutów badawczych w Polsce w spójne centrum technologiczne na wzór japońskiego NIAIST, które dzisiaj skupia 27 instytutów, 17 centrów naukowych i zatrudnia 10 tys. pracowników.

Debata została zorganizowana w ramach 60. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbywa się we Wrocławiu w dniach 17-21 września br. Miejscem obrad 60. Zjazdu PTChem są Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Program zjazdu obejmuje zarówno wykłady plenarne, które wygłoszą wybitni uczeni, laureaci medali i nagród, jak i wykłady sekcyjne, komunikaty ustne oraz sesje posterowe. Zjazd PTChem jest wydarzeniem naukowym połączonym z akcją promocyjną najbardziej znaczących firm związanych z przemysłem chemicznym, dystrybucją jego produktów oraz zaopatrujących jednostki badawcze. Szczególny charakter Zjazdu, wynika nie tylko z jego jubileuszowego charakteru, ale przede wszystkim z faktu, że przypada on w 150 rocznicę urodzin wielkiej polskiej uczonej – Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to dla polskiej chemii jedno z najważniejszych wydarzeń w 2017 roku.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 19.09.2017
plusfontminusfontreloadfont