Print Friendly, PDF & Email

Debata „Innowacje w biznesie” Rzeczpospolitej

Podczas Ogólnopolskiego Forum Innowacyjności organizowanego przez redakcję dziennika Rzeczpospolita w dniu 17 marca br. we Wrocławiu odbyła się również debata pod hasłem „Innowacje w biznesie – projektowany rozwój czy poligon doświadczalny”. Zasadniczym wnioskiem z tego spotkania jest stwierdzenie, że duże firmy, w tym spółki Skarbu Państwa, powinny bardziej angażować się we współpracę z sektorem MŚP na polu innowacji, a Rząd poprzez zamówienia publiczne może zapewnić popyta na nowe rozwiązania.

W ubiegłotygodniowej debacie, która miała miejsce we Wrocławskim Parku technologicznym, wzięli udział Hubert Gęsiarz, kierownik sekcji komunikacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Marek Winkowski, wiceprezes Wrocławskiego Parku Technologicznego, Michał Bieniek, prezes Apeiron Synthesis, prof. Piotr Płoszajski, kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz Włodzimierz Pomierny, ekspert w Departamencie Ekosystemu Agencji Rozwoju Przemysłu. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ było reprezentowane w tym dniu przez dr inż. Magdalenę Ćwikowską, program manager ds. naukowych. Uczestnicy rozmawiali m.in. o potrzebie współpracy dużych przedsiębiorstw z firmami z sektora MŚP. Wszyscy bowiem uznali, że taka współpraca jest cały czas bardzo wątła i jeżeli udałoby się ją zintensyfikować, mogłaby przynieść znaczące korzyści dla naszej gospodarki.

Wsparcie dla MŚP

Jak zauważyła m.in. Magdalena Ćwikowska z EIT+ małe i średnie firmy borykają się z wdrożeniami, czego przykładem są chociażby oceny wniosków przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wszystkie nasze projekty, które złożyliśmy do NCBiR, oceniono bardzo pozytywnie pod kątem innowacyjności. Niektóre nawet maksymalnie, ale za każdym razem problemem był dobór firmy. Małym przedsiębiorstwom wpisywano w ocenie uwagę, że są małe i nie dysponują potrzebnym wkładem finansowym. Dlatego tak ważna jest pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców, bo wiele z tych projektów, które chcą rozwijać, bazuje rokujących i innowacyjnych technologiach.

Warunki dla innowacyjności

Drugim zagadnieniem omawianym przez uczestników debaty była rola państwa w zamawianiu innowacyjnych rozwiązań. Większość panelistów była zgodna, że państwo powinno odgrywać rolę podmiotu zamawiającego, kreującego popyt i tzw. „ssanie” na innowacyjne produkty. Jak zauważył jednak prof. Piotr Płoszajski nie powinniśmy liczyć tylko na finansowanie i zamówienia rządowe, bo innowacyjność rodzi się przede wszystkim w odpowiednich warunkach i sprzyjającym jej środowisku.

Nie jestem zwolennikiem rozdawnictwa pieniędzy przez państwowe agencje, bo jeśli spojrzymy na listę najbardziej innowacyjnych krajów, do których aspirujemy, to one nie rozwijały przedsiębiorczości poprzez agencje, które rozdawały pieniądze, tylko tworzyły kulturę innowacji od podstaw – podkreślał prof. Płoszajski.

Pełna relacja z debaty dostępna jest na stronach dziennika Rzeczpospolita .

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ było Partnerem tego wydarzenia.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 23.03.2016
plusfontminusfontreloadfont