Print Friendly, PDF & Email

DESIGN THINKING WEEK 2015

Po sukcesie pierwszej edycji Design Thinking Week, Stowarzyszenie TOP 500 Innovators rozpoczyna kolejną. Tym razem z jeszcze większym apetytem na popularyzację idei „design thinking” w Polsce. Metodyki która pozwala na tworzenie nowych innowacyjnych produktów (takich, których jeszcze nie było na rynku) i na kreatywne rozwiązywanie ważnych, złożonych społecznych problemów.

Dlatego we Wrocławiu organizatorzy ze Stowarzyszenia Top 500 Innovators postawili nie tyko na edukację, ale i na projekty, które będzie można wdrożyć. Wraz z Krzywym Kominem i ponad 70-ma innymi partnerami w całej Polsce, ruszają z drugą edycją Design Thinking Week 2015 Tegoroczne wydarzenie pod hasłem: INSPIRE- CREATE-INITIATE. WITH PEOPLE FOR PEOPLE! odbędzie się na rzecz współpracy międzysektorowej i innowacji społecznych.

Całe wydarzenie będzie realizowane w dniach 2-8 listopada 2015 w 13 miastach w Polsce, gdzie odbędą się warsztaty i spotkania prowadzone metodyką Design Thinking (DT). DT to sekwencja 5-ciu kroków: Empatia – Definiowanie – Generowanie pomysłów – Prototypowanie – Testowanie, poprzedzonych etapem zrozumienia oczekiwań odbiorcy i realiów zadanego problemu. Metodyka pomaga rozwiązywać problemy skomplikowane, np. biznesowe, ekologiczne, polityczne czy społeczne i osiągać wysoki stopień innowacyjności wypracowanych rozwiązań.

– Druga edycja tego wydarzenia umożliwia przedstawicielom różnych branż uczestnictwo we wspólnych warsztatach, konferencjach i webinariach z udziałem światowej klasy specjalistów. Chcemy inspirować do poznawania metodyki rodem z Doliny Krzemoweji namawiać do wykorzystywania jej przy tworzeniu projektów innowacyjnych społecznie – opartych o empatię i zrozumienie potrzeb użytkownika – mówi ogólnopolska koordynatorka i liderka Design Thinking Week – Joanna Szustakiewicz.

W dniach 7-8 listopada 2015 we wrocławskim Krzywym Kominie będziemy projektować usługi i szukać pomysłów, które przyciągną do Nadodrza nie tylko mieszkańców Wrocławia, ale równieżturystów – dodaje Patrycja Radek z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, organizatorka DTW Wrocław Nadodrze. – Zaproponowane tematy chcemy następnie kontynuować z interdyscyplinarnym zespołem wolontariuszy, tak aby zaprojektować rozwiązanie możliwe do wprowadzenia w życie i które stanie się swoistą wizytówką dzielnicy Nadodrze oraz Krzywego Komina.

We Wrocławiu partnerami wydarzenia są: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Krzywy Komin, Grupa Kreatywni, Akademia Młodych Uczonych i Artystów, Fundacja IdeaTank, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, designthinking.pl.

Zapisy na warsztaty: na: www.dtweek.pl

Współorganizator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patroni ogólnopolscy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Brand24, Designthinking.pl.
Partnerzy ogólnopolscy: Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki, Business Link, Geek Girls Carrots, Perspective CSR, YOLK i InfoBrand.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 02.11.2015
plusfontminusfontreloadfont