Print Friendly, PDF & Email

Dokapitalizowanie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Podczas  Zgromadzenia Wspólników w dniu 21 marca 2011 została podjęta decyzja o zwiększeniu kapitału  spółkowego Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ o kwotę 4000000 PLN przez Gminę Wrocław.

Postanowienie sądu zostało podpisane dn. 12 kwietnia 2011 roku na  posiedzeniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS. Obecnie kapitał spółkowy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ wynosi 13 600 000 PLN.  W związku z powyższym zmianie uległa struktura Udziałów w WCB EIT+.  Procentowa wysokość starych i nowych Udziałowców jak poniżej:

Właściciel

% Starych Udziałów

% Nowych Udziałów

Politechnika Wrocławska

26,00

18,35

Uniwersytet Wrocławski

19,00

13,41

Akademia Medyczna

14,00

9,88

Gmina Wrocław

12,50

38,24

Urząd Marszałkowski

12,50

8,82

Uniwersytet Przyrodniczy

10,00

7,06

Uniwersytet Ekonomiczny

6,00

4,24

Razem

100,00

100,00

 

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ realizuje projekt: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów to jedno z największych przedsięwzięć w kraju, które uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka i jednocześnie jedna z największych w Polsce inwestycji infrastrukturalnych w obszarze badań i rozwoju.
Efektem realizacji projektu będzie powstanie kompleksu budynków laboratoryjnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 20 tys. m².  Laboratoria wyposażone będą w nowoczesną, unikatową w skali kraju aparaturę niezbędną do prowadzenia badań podstawowych i aplikacyjnych z zachowaniem najwyższych standardów.

Laboratoria będą oferowały możliwość wykonywania usług badawczych z dziedziny biotechnologii, zaawansowanych technologii medycznych oraz kompleksowej charakteryzacji materiałów, w tym nanomateriałów.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 06.01.2015
plusfontminusfontreloadfont