Dolnośląski Festiwal Nauki 2017 we Wrocławskim Centrum Badań EIT+

Print Friendly, PDF & Email

Dolnośląski Festiwal Nauki 2017 we Wrocławskim Centrum Badań EIT+

Dolnośląski Festiwal Nauki odbędzie się już po raz dwudziesty. Tegoroczne hasło festiwalu to „Nauka bez granic”. W trakcie kilku wrześniowych dni sale wykładowe, pracownie i laboratoria wrocławskich instytucji zostaną otwarte dla wszystkich zainteresowanych nauką, sztuką i kulturą. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zaprasza festiwalowych gości w dniu 23 września br. (sobota). Na wszytskie wydarzenia obowiązuje bezpłatny wstęp, należy tylko przesłać swoje zgłoszenie.

W tym dniu Kampus Pracze zaprasza zarówno młodszych jaki i starszych mieszkańców Wrocławia. Dodatkowo program festiwalu w EIT+ zostałt tak przygotowany, że odwiedzający mogą spędzić na Praczach cały dzień, biorąc udział w wykładach oraz w warsztatach, które będą się odbywały w laboratoriach. 

PROGRAM FESTIWALU DFN W KAMPUSIE PRACZE

WYKŁADY:

Wykład: Forma czy treść, czyli co decyduje o sukcesie przekazu reklamowego

 • Godz. 10.00 – 11.30
 • Prowadzący: Renata Krzyżaniak, Klaudia Piątek
 • Miejsce: Sala konferencyjna, bud. nr 1
 • Opis wykładu: Spotkanie z praktykami pozwoli uczestnikom zdobyć mocne podstawy do tego, aby zrozumieć jak ważna obok treści jest typografia i forma komunikatu reklamowego. To od niej w większości zależy czy odbiorca zauważy,  przeczyta i prawidłowo zinterpretuje tekst. Wykład kierowany do wszystkich osób, które na co dzień zajmują się pracą z tekstem i  rozumieją, jak ważne dla prawidłowego odbioru jest spójne zsynchronizowanie formy z treścią.
 • Przewiywana liczba miejsc: 100
 • Grupa wiekowa: szkoła średnia, studenci, dorośli

Wykład: Mikroskopia przyżyciowa i obrazowanie układu odpornościowego w „akcji”

 • Godz. 11.30 – 13.00
 • Prowadzący: dr Grzegorz Chodaczek, Kierownik Laboratorium Mikroskopii Konfokalne
 • Miejsce: Sala konferencyjna, bud. nr 1
 • Opis wykładu: Mikroskopia konfokalna jest to technika obrazowania pozwalająca na rejestrację sygnału fluorescencyjnego z wybranej warstwy preparatu w celu stworzenia trójwymiarowych rekonstrukcji graficznych obrazowanych obiektów w wysokiej rozdzielczości. W badaniach układu immunologicznego ten rodzaj mikroskopii wykorzystuje się m.in. do analizy tkanek pod kątem dystrybucji i oddziaływań komórek zaangażowanych w obronę organizmu przed szkodliwymi czynnikami. Podczas wykładu przedstawione będą podstawy mikroskopii konfokalnej oraz przykłady jej zastosowania (np. wizualizacja procesu odpowiedzi immunologicznej w kontekście rozwoju guza nowotworowego).
 • Przewidziana ilość miejsc: 100
 • Grupa wiekowa: szkoła średnia, studenci, dorośli

WARSZTATY:

Warsztat: Praktyczne aspekty mikroskopii konfokalnej

 • Godziny 13.15 – 14.15
 • Prowadzący: dr Grzegorz Chodaczek, Kierownik Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej
 • Miejsce: Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej, ul. Stabłowicka 147, budynek nr 4
 • Przewidziana ilość miejsc: 5
 • Opis warsztatów: Mikroskopia konfokalna jest to technika obrazowania pozwalająca na rejestrację sygnału fluorescencyjnego z wybranej warstwy preparatu w celu stworzenia trójwymiarowych rekonstrukcji graficznych obrazowanych obiektów w wysokiej rozdzielczości. W badaniach układu immunologicznego ten rodzaj mikroskopii wykorzystuje się m.in. do analizy tkanek pod kątem dystrybucji i oddziaływań komórek zaangażowanych w obronę organizmu przed szkodliwymi czynnikami. Podczas warsztatu przedstawione będą zasady obsługi mikroskopu konfokalnego oraz przeprowadzone będzie obrazowanie przykładowych preparatów
 • Grupa wiekowa: szkoła średnia, studenci, dorośli

Warsztat: Ciekłe kryształy – niezwykły stan materii

 • Godziny: 13.15 – 14.00 oraz 14.15 – 15.00
 • Prowadzący: dr Maciej Czajkowski, Inżynier Badań
 • Miejsce: Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych, ul. Stabłowicka 147, budynek nr 3
 • Przewidziana ilość miejsc: 6
 • Opis warsztatów: W ramach pokazu przedstawione zostaną ciekawe właściwości termo-optyczne i elektro-optyczne materiałów ciekłokrystalicznych, które mogą być wykorzystywane w termografii oraz w różnych układach modulatorów światła. Pokaz będzie przeprowadzony w laboratorium, z wykorzystaniem m.in. mikroskopu optycznego
 • Grupa wiekowa: szkoła średnia, studenci, dorośli

Warsztat: Świecąca chemia

 • Godziny: 13.15 – 14.00 oraz 14.15 – 15.00
 • Prowadzący: dr Marcin Skoreński
 • Miejsce: Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych, ul. Stabłowicka 147, budynek nr 3, lab 3.05
 • Przewidziana ilość miejsc: 15
 • Opis warsztatów: Świetliki (ang. Glow stick, Lightstick) stanowią dobry przykład połączenia dobrej zabawy z nauką. Chociaż zasada funkcjonowania tych urządzeń może wydawać się prosta,  łączy w sobie wiele zagadnień z pogranicza chemii oraz fizyki, takich jak reakcje redoks, chemia kwantową czy termodynamika. Podczas zajęć, uczestnicy przeprowadzą syntezę wszystkich niezbędnych komponentów do zbudowania tak zwanych glowing sticks oraz wypróbują ich działanie. W trakcie trwania zajęć zostaną wyjaśnione zachodzące procesy podczas przeprowadzanych eksperymentów
 • Grupa wiekowa: szkoła średnia, studenci, dorośli

Warsztat: Drukowanie przestrzenne – podstawy druku 3d

 • Godziny: 13.15 – 14.00 oraz 14.15 – 15.00
 • Prowadzący: dr Rafał Szukiewicz, Kierownik Laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego
 • Miejsce: Laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego, ul. Stabłowicka 147, budynek nr 3
 • Przewidziana ilość miejsc: 20
 • Opis warsztatów: Celem warsztatów będzie omówienie techniki druku 3d oraz zaprezentowanie możliwości drukarki 3D. Każdy z uczestników otrzyma drobny upominek w postaci elementu wykonanego z wykorzystaniem drukarki 3d.  
 • Grupa wiekowa: bez ograniczeń

Aby wziąć udział w naszych wydarzeniach należy wysłać zgłoszenie na adres komunikacja@eitplus.pl. Zapisy będą trwały od 1 września do 15 września br.

Serdecznie zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 31.08.2017
plusfontminusfontreloadfont