Print Friendly, PDF & Email

Dolnośląskie Forum Klastrów pn.Klastry Stymulatorem wzrostu konkurencyjności regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Polsko – Niemiecką Izbą Przemysłowo – Handlową mają zaszczyt zaprosić Państwa na Dolnośląskie Forum Klastrów pn. „Klastry Stymulatorem wzrostu konkurencyjności regionu” które odbędzie się 16 listopada 2016 r. o godz. 9.30 we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

DOLNOŚLĄSKIE FORUM KLASTRÓW to inicjatywa Samorządu Dolnośląskiego, która powstała z potrzeby stworzenia przestrzeni do aktywnej dyskusji pomiędzy środowiskiem klastrów oraz sektorem publicznym w zakresie kształtowania i wdrażania polityki klastrowej w kontekście wzrostu konkurencyjności regionu. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele trzech największych klastrów bawarskich oraz przedstawiciele klastrów dolnośląskich. Jednym z głównych tematów podczas Forum będzie dyskusja panelowa. Zakres dyskusji panelowej z udziałem ekspertów z Niemiec i Polski obejmować będzie zagadnienia dotyczące internacjonalizacji klastrów i zaangażowania klastrów w procesy kształcenia zgodne z potrzebami gospodarki.

Program spotkania:

Prowadzenie:   Iwona Makowiecka, AHK Polska oraz Agata Zemska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • 09.00 – 09.30  Rejestracja uczestników, powitalna kawa
 • 09.30 – 09.45  Powitanie:
  • Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
  • Christiane Botschen, Zastępca Konsul Generalnej Niemiec we Wrocławiu
 • 09.45 – 10.00  Klastry jako regionalne narzędzie wzrostu konkurencyjności i  innowacyjności, Szanse i wyzwania.  Agata Zemska, Dyrektor Wydziału Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • 10.00 – 10.25  Struktura i zadania  klastra Aerospace. Zarządzanie obszarem napięć pomiędzy małymi i dużymi przedsiębiorstwami.   Peter Schwarz, Dyrektor Zarządzający  bawarskiego  klastra  Luftfaht, Raumfahrt und Raumfahrt Anwendungen bavAIRia e.V.
 • 10.25 – 10.45  Wyzwania w zarządzaniu klastrem interdyscyplinarnym. Tom Weber,   Manager   bawarskiego  klastra Mechatronik &  Automotion
 • 10.45 – 11.45   Dyskusja panelowa koordynatorów klastrów:
  • jak skutecznie prowadzić marketing i promocję w ramach klastra?
  • jak budować relacje w ramach współpracy międzynarodowej klastrów (koncepcje wejścia na rynek zagraniczny)
  • jak aktywizować firmy członkowskie klastra? Czy realną motywacją jest tylko korzyść gospodarcza?
  • na jakim finansowaniu opierać rozwój klastra (składki, projekty)?
  • czy klaster powinien angażować się w działalność edukacyjną (kształcenie na potrzeby przemysłu, usprawnienie mechanizmów transferu wiedzy i technologii z nauki do biznesu)?
  • Paneliści:
   • Peter Schwarz  –  bavAIRia e.V./ Klatser Aerospace
   • Tom Weber   –  Mechatronik & Automotion;
   • Andrzej Rybka  –  Dolina Lotnicza,
   • Wojciech Wasik –  Dolnośląski Klaster Lotniczy
  • Moderator:  Barbara Kaśnikowska, Zastępca Dyrektora Departamentu
   Rozwoju Regionalnego
 • 11.45 – 12.00  Przerwa kawowa
 • 12.00 – 12.20  Jak z sukcesem  łączyć tradycje z innowacją. Doświadczenia bawarskiego klastra żywieniowego  Ernährung. Simon Reitmeier,  Dyrektor Zarządzający bawarskiego klastra Ernährung
 • 12.20 – 13.00  Dyskusja panelowa  przedstawicieli  klastrów spożywczych:
  • czy szans na dalszy rozwój sektora spożywczego należy upatrywać w rozwoju produkcji  żywności  funkcjonalnej,  ekologicznej,  tradycyjnej  i  suplementów diety    z  uwzględnieniem  wykorzystania  potencjału  naukowego i technologicznego?
  • jak budować wspólną strategię i jak koordynować działania różnych instytucji na  rzecz  rozwoju  klastra?  Czy  potrzebny  do  tego  jest  patronat  władz samorządowych lub lokalnych?
  • czy  koordynatorzy  klastrów  umieją  wykorzystać  kompetencje  istniejących instytucji otoczenia czy tworzą własne?
  • czy  klaster  spożywczy    to  szansa  na  aktywizację  gospodarczą  w  obszarach problemowych?
  • Paneliści:
  • Simon Reitmeier – Klaster Ernährung
   • Dr inż Joanna Kułdo     –  Klaster Nutribiomed
   • Zbigniew Szczygieł    –  Klaster „Wołowina Sudecka”
   • dr Aleksander Kowalski    –   Klaster Produktu Lokalnego „Doliny Baryczy” i „Wzgórz Trzebnickich”
  • Moderator – Agata  Zemska, Dyrektor Wydziału Gospodarki
 • 13.00 – 13.10  Podsumowanie
 • 13.10 Lunch  i rozmowy  kuluarowe

Pełny program spotkania.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 15.11.2016
plusfontminusfontreloadfont