Print Friendly, PDF & Email

Dr Haim V. Levy – seminarium o komercjalizacji w siedzibie EIT +

29. lipca w auli Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ odbyło się spotkanie z dr. Haim’em V. Levy’m.  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dr Levy wygłosił dwa wykłady związane z komercjalizacją badań naukowych oraz tworzeniem spółek innowacyjnych przez naukowców. W spotkaniu wzięło udział około pięćdziesięciu gości.

dr Levy

W swoim pierwszym wystąpieniu dr Levy  opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z komercjalizacją wyników badań stosowanych. Zwrócił przy tym uwagę na szanse i zagrożenia związane z tym procesem oraz podzielił się ze słuchaczami sugestiami i rekomendacjami odnośnie planowania i realizacji projektów dotyczących praktycznych (i dochodowych) zastosowań wyników badań.

dr Levy

Tematem drugiego wystąpienia dr. Levy było „Tworzenie spółek spin-off/out przez naukowców”. Dr Levy prezentując liczne przykłady oparte na jego doświadczeniach, omówił podstawowe dylematy, z jakimi borykają się naukowcy próbujący komercjalizować wyniki swoich badań poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jedną z wielu złotych myśli zaprezentowanych w tym wystąpieniu było stwierdzenie, że zdecydowanie łatwiej jest być prezesem dużej globalnej korporacji, z istniejącą od lat strukturą i procedurami, niż budować od podstaw nową spółkę technologiczną. Jednak odpowiednie podejście i organizacja mogą w dużym stopniu zagwarantować sukces takiego przedsięwzięcia.

dr levy

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 22.12.2014
plusfontminusfontreloadfont