Print Friendly, PDF & Email

Dr inż. Filip Granek z EIT+ wyróżniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Filip Granek z naszego Departamentu Nanotechnologii został laureatem prestiżowego programu „Lider” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

NCBR po raz trzeci przyznał stypendia młodym, zdolnym naukowcom z całej Polski. W 2012 r. nagrodzono 38 projektów badawczych, a najwyższa kwota przyznanego grantu opiewa na 1,2 mln zł. Maksymalnie wysokim dofinansowaniem wyróżniono czterech badaczy, w tym dr inż. Filipa Granka z Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Eksperci NCBR wyróżnili zaprezentowany przez naszego pracownika projekt badań nad elastycznymi polimerowymi ogniwami słonecznymi.

– W projekcie koncentrować się będziemy nad opracowaniem nowoczesnych organicznych ogniw słonecznych. Zaletą tego typu ogniw jest potencjalnie bardzo niska cena ich wytwarzania. Jednak obecnie ogniwa te cechuje niestety niska wydajność oraz zła stabilność długookresowa. Właśnie nad ulepszeniem czasu życia tych ogniw słonecznych będziemy koncentrować się w ramach projektu przyznanego przez NCBR – wyjaśnia dr inż. Filip Granek.

I dodaje: – Jestem bardzo szczęśliwy, że mój wniosek projektowy został dobrze oceniony przez ekspertów NCBR. Tak wysoki grant przyznany mi na badania zapewni nam duży komfort w prowadzeniu badań.

Stypendium NCBiR to kolejny sukces naszego naukowca. Kilka miesięcy temu dr inż. Filip Granek, jako jeden z czternastu naukowców, został też wyróżniony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w programie „Homing Plus”.

Naszemu naukowcowi serdecznie gratulujemy!
 

Lista wyróżnionych w programie „LIDER” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 19.03.2014
plusfontminusfontreloadfont