Print Friendly, PDF & Email

EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH

SOOIiPStowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce przygotowało publikację upowszechniającą historię sukcesów w zakresie efektywnej komercjalizacji rozwiązań technologicznych prowadzonej w ośrodkach innowacji i współpracujących z nimi spółek celowych jednostek naukowych.

Wśród wyselekcjonowanych i najciekawszych rozwiązań w zakresie organizacji procesu komercjalizacji wymienione zostało również działanie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, które dotyczyło komercjalizacji znanego leku, stosowanego w leczeniu cukrzycy typu II w obszarze weterynarii, w nowym zastosowaniu, jako:

  • środka zwiększającego potencjał regeneracyjny organizmu,
  • poprawiającego wydolność organizmu,
  • przyśpieszającego gojenie się ran
  • przedłużającego życie zwierząt,

poprzez mobilizację rezerwuaru komórek macierzystych z tkanek dorosłego organizmu do krwiobiegu

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. udzieliło bowiem firmie weterynaryjnej Vetos-Farma Sp. z o.o. wyłącznej, ograniczonej do wybranych pól eksploatacji licencji do komercyjnego wykorzystania technologii nowego zastosowania znanego leku do poprawy wydolności, potencjału regeneracyjnego i przedłużenia życia w obszarze weterynarii.

Komercjalizowana technologia jest własnością Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ i chroniona jest zgłoszeniem patentowym o numerze P.409825 oraz jego międzynarodową kontynuacją PCT/IB2015/057834.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją publikacji pn.  EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 17.11.2016
plusfontminusfontreloadfont