EIT + częścią Narodowego Instytutu Technologicznego

Print Friendly, PDF & Email

EIT + częścią Narodowego Instytutu Technologicznego

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podpisali dzisiaj we Wrocławiu porozumienie w sprawie przejęcia przez skarb państwa udziałów w EIT+. Spółka ma stać się częścią tworzonego przez rząd Narodowego Instytutu Technologicznego.

Zawarte dziś porozumienie, które przekazuje Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wrocławską spółkę, to efekt podpisania w połowie lutego listu intencyjnego pomiędzy prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem a Piotrem Dardzińskim, podsekretarzem stanu w MNiSW. To również efekt nowego podejścia państwa do polityki innowacyjnej.

Państwo jako innowator

Rolą administracji państwowej jest tworzenie warunków, które będą sprzyjać zarówno powstawaniu, jak i wdrażaniu innowacyjnych technologii. Aktywną postawę państwa zakłada Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju opracowana przez wicepremiera Morawieckiego, a jej wyrazem jest  idea powstania Narodowego Instytutu Technologicznego. NIT to zaplecze badawcze złożone z najlepszych instytutów w Polsce, które będzie koncentrować się na szczególnie rozwojowych obszarach, a także na transferze wiedzy do gospodarki.

Po kilkudziesięciu latach reformowania instytutów badawczych metodą małych kroków nie widać radykalnych zmian w skuteczności ich działania. Tymczasem efektywna współpraca naukowców i przedsiębiorców to klucz do sukcesu nowoczesnych gospodarek, do odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed nami kolejna rewolucja gospodarcza określana mianem „ekonomii 4.0” – wyjaśniał podczas spotkania we Wrocławiu Jarosław Gowin.

Instytuty pod specjalnym nadzorem

Ambitne cele przygotowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nie będą możliwe do pełnego osiągnięcia bez silnego wsparcia nauki, dlatego działania na rzecz partnerstwa nauki i biznesu są jednym z trzech filarów nowej strategii realizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – zapewniał Jarosław Gowin podczas wystąpienia w Kampusie Pracze. – Oznacza to konieczność zmian, nie tylko na uczelniach, ale przede wszystkim w instytutach badawczych i efektywniejszego wykorzystania potencjału ponad 40 tys. ich pracowników – dodał wicepremier.

Stworzenie NIT-u nie oznacza jednak  centralizacji instytutów. Wraz z jego powstaniem dokona się znacząca zmiana jakościowa. Po pierwsze dojdzie do ujednolicenia procedur dotyczących zarządzania infrastrukturą, zasobami ludzkimi czy komercjalizacją. Obecnie w wielu jednostkach naukowych obowiązują różne przepisy regulujące współpracę z przedsiębiorcami, co znacznie utrudnia wdrożenia. Po drugie dojdzie do powstania centrów kompetencji, a więc pogrupowania instytutów, które prowadzą badania w podobnych obszarach. Dzięki temu powstaną zespoły, które poradzą sobie z realizacją dużych i skomplikowanych projektów. Przede wszystkim jednak NIT będzie odpowiadał za transfer wiedzy do gospodarki, za dostarczanie przedsiębiorcom know-how, ekspertyz, licencji czy zasobów ludzkich.

EIT+ poligonem dobrych praktyk

Wrocławskie Centrum Badań EIT+, które powstało w 2007 roku jako wspólne przedsięwzięcie miasta Wrocławia, Województwa Dolnośląskiego i pięciu wrocławskich uczelni, dysponuje jedną z najnowocześniejszych aparatur badawczych, wartą 0,5 mld złotych. Właśnie te infrastrukturalne zasoby, a także efektywne procedury współpracy z partnerami zewnętrznymi stanowią o wyjątkowości centrum. Do czasu powstania Narodowego Instytutu Technologicznego EIT+ ma być miejscem, w którym wypracowywane będą najlepsze standardy w zakresie współdziałania środowiska naukowego z biznesem.

EIT+ jest perłą w koronie polskich instytutów badawczych. Dziś rozpoczyna się dla niego nowa faza. Jestem przekonany, że stanie się ważnym elementem Narodowego Instytutu Technologicznego, który powstanie w oparciu o potencjał rozproszonych jeszcze instytutów badawczych – zaznaczył Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej. Podkreślił również, że przejęcie udziałów w spółce przez Skarb Państwa jest szansą dalszego rozwoju EIT+ oraz miasta i regionu.

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz zaznaczył tym samym, że dla takich przedsięwzięć jak EIT + nie ma lepszego właściciela, niż Skarb Państwa. – Przedsięwzięcia innowacyjne o charakterze badawczo rozwojowym potrzebują trzech źródeł finansowania – to granty na badania naukowe zdobywane w konkursach, pieniądze pozyskiwane z rynku oraz fundusze z sektora publicznego. To wszystko zostanie zapewnione dzięki funkcjonowaniu EIT + w strukturach Narodowego Instytutu Technologicznego – powiedział prezydent. Dutkiewicz dodał, że starania o pomoc państwa w działalności EIT+ trwały od dawna. – Te starania rozpoczęliśmy za poprzedniego rządu. Dziś udało się je w dobrym tempie zrealizować – mówił prezydent.

Prezentacja polskich technologii na Hannover Messe

Podczas środowego wydarzenia w siedzibie EIT+ zaprezentowano również część wytworzonych przez sektor akademicki technologii, które będą prezentowane w strefie SciTech Poland podczas Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Technologii Przemysłowych w Hanowerze. Po raz pierwszy polskie firmy i zespoły badawcze będą miały okazję podzielić się innowacyjnymi osiągnięciami oraz nawiązać  kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi i naukowymi: 

  • Miękkie mikroroboty – napędzane światłem i inspirowane żywymi organizmami (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
  • Radiodetektor – pierwszy komercyjnie dostępny detektor typu GEM (Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o.o.)
  • Tramwaj Indywidualny – system składający się z 4-5 osobowych pojazdów autonomicznych poruszających się po lekkiej infrastrukturze torowej (nadziemnej ok 5 m. nad ziemią) lub korzystającej z toru „wirtualnego” na jezdni (Politechnika Warszawska, Wydział Transportu)
  • Mobilny robot gąsienicowy do inspekcji rurociągów z aktywnym systemem adaptacji układu jezdnego (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
  • Energooszczędne silniki synchroniczne z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (Politechnika Wrocławska)

Więcej informacji na temat SciTech Poland:

www.scitechpoland.com

Więcej informacji na temat Targów Hannover Messe 2017:

http://www.hannovermesse.de

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 06.04.2017
plusfontminusfontreloadfont