Print Friendly, PDF & Email

EIT+ członkiem Dolnośląskich Pracodawców, Regionalnego Związku Pracodawców Konfederacji Lewiatan

Od dnia 1 stycznia 2016 roku Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. jest członkiem Dolnośląskich Pracodawców, Regionalnego Związku Pracodawców Konfederacji Lewiatan, jednej z najbardziej wpływowych polskich organizacji biznesowych, reprezentujących interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej.

 High Angle View of Businessmen Hands Touching White Papers Arran

Dolnośląscy Pracodawcy reprezentują przedsiębiorców wobec organów administracji samorządowej, administracji państwowej oraz związków zawodowych pracowników. Związek współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia przedsiębiorcom korzystnych warunków do konkurowania i rozwoju na rynku oraz wspomaga przygotowywanie firm do korzystania z funduszy unijnych.

Obraz2

Jako związek regionalny Konfederacji Lewiatan, Dolnośląscy Pracodawcy, biorą również udział w procesie tworzenia i nowelizacji prawa oraz wnioskują o zmiany, opiniują i zgłaszają zastrzeżenia do aktów prawnych.

Dolnośląscy Pracodawcy Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 05.01.2016
plusfontminusfontreloadfont