Print Friendly, PDF & Email

EIT+ otwiera się na Wilno

W dniu 4 września br. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej została podpisana umowa o współpracy Wrocławia i Wilna. W sali Wielkiej Ratusza, dokument podpisali Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia i Artūras Zuokas, mer Wilna. Dzień przed tym wydarzeniem mer Wilna odwiedził Kampus Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Jednym z celów porozumienia, które zostało podpisane we Wrocławiu, jest współpraca gospodarcza, naukowa, oświatowa i samorządowa, wyrazem tego jest m.in. wizyta w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. W spotkaniu, które odbyło w dniu 3 wrześniu br., wzięli udział m.in.: Artűras Zuokas, mer Wilna; Jarosław Kamiński, Zastępca Mera; Prof. Jerzy Langer, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Tomasz Gondek, Wiceprezes EIT+, dr inż. Łukasz Nieradko, Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu EIT+; Rasa Cibulskienë, Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomii i Inwestycji oraz Raimonda Pilipavičiűtë p.o. Kierownika Działu Projektów Inwestycyjnych Departamentu Ekonomii i Inwestycji

Podpisana umowa współpracy zakłada przede wszystkim silniejszy rozwój relacji między Wrocławiem i Wilnem oraz dążenie do wymiany wiedzy i doświadczenia, szczególności w sferach związanych z nauką i techniką, energetyką, zabezpieczeniem inżynieryjnym, transportem, łącznością oraz strategicznym planowaniem rozwoju miasta. Spotkanie w Kampusie Pracze umożliwiło przede wszystkim zaprezentowanie niezwykłego potencjału naukowego oraz technologicznego Wrocławia, który tworzony jest na tym obszarze.

Zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z działalnością Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz zobaczyć funkcjonujące już laboratoria m.in.: Laserowych Systemów Pomiarowych, Spektroskopii Optycznej, Krystalografii i Mikroskopii Elektronowej, Mikroskopii Elektronowej, Chromatografii Gazowej, Absorbcyjnej Spektroskopii Atomowej oraz Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR).

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.06.2013
plusfontminusfontreloadfont