Print Friendly, PDF & Email

EIT+ rozpoczyna współpracę z programem ECEMP

Z przyjemnością informujemy, że partnerem realizowanego we Wrocławskim Centrum Badań Projektu NanoMat będzie program European Centre for Emerging Materials and Processes (ECEMP), wdrażany w niemieckiej Saksonii i kierowany przez światowej sławy naukowca prof. Wernera Hufenbacha. Umowę o współpracy podpisał w dniu 26 maja 2011 r. w Dreźnie Prezes Zarządu EIT+, prof. Mirosław Miller.

Projekt NanoMat obejmuje badania nad nanotechnologiami, nanomateriałami i technologiami generatywnymi. Współpraca z programem ECEMP otworzy przed wrocławskim projektem nowe perspektywy rozwoju. Nasi badacze i naukowcy będą mogli wymieniać doświadczenia ze specjalistami z Saksonii, a taka synergia wiedzy pozwoli skutecznie rozwiązywać najtrudniejsze problemy badawcze i tworzyć nową jakość w dziedzinie nanotechnologii. To także szansa na wspólną komercjalizację wyników realizowanych badań na rynku niemieckim, m.in. w sektorze produkcji samochodów.

W ramach ECEMP prowadzonych jest 14 podprojektów, realizowanych wspólnie przez 37 katedr z 22 instytutów badawczych i uczelni w Dreźnie oraz Freiburgu. W budżecie programu ECEMP przewidziano na badania 34 mln euro.

Większość badań podejmowanych w ramach programu dotyczy rozwoju materiałów wieloskładnikowych i technologii ich zastosowania w gospodarce czy przemyśle. Naukowcy i eksperci zaangażowani w program to specjaliści od różnego rodzaju materiałów, jak plastik, metale czy substancje naturalne.

Programem ECEMP kieruje prof. Werner Hufenbach z Technische Universität Dresden. To cieszący się międzynarodową renomą znawca tematyki lekkich konstrukcji polimerowych, stosowanych w energetyce i lotnictwie. Prof. Hufenbach był zaangażowany m.in. w projekt budowy szybkiej kolei w Chinach.

Szef ECEMP w marcu br. gościł na Kampusie Pracze (siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+), stojąc na czele delegacji przedstawicieli realizowanego w Saksonii programu. W trakcie marcowej wizyty omawiano m.in. właśnie możliwości współpracy między ECEMP i EIT+, która teraz nabrała charakteru oficjalnego partnerstwa.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 12.10.2014
plusfontminusfontreloadfont