Print Friendly, PDF & Email

EIT+ uruchamia nową pulę finansowania dla start-upów

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ to największe w Polsce centrum badawczo-rozwojowe typu RTO, którego celem jest integracja środowiska naukowego z biznesem, inkubacja innowacyjnych projektów, tworzenie start-upów i rozwijanie międzynarodowych powiązań. Na swoim koncie EIT+ ma już 14 dokapitalizowanych start-upów i 4 zyskowne wyjścia. Wszystkie spółki powstały w ramach działającego od 2009 r. projektu Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym. To duży sukces jak na rynek polski. W tym miesiącu centrum uruchamia nową pulę finansowania dla kolejnych pomysłodawców.

NANO, BIO, ICT i energia

Uruchamiamy nową pulę finansowania dla start-upów technologicznych i szukamy pomysłodawców z obszarów nanotechnologii, nowych materiałów, biotechnologii i zaawansowanych technologii medycznych, alternatywnej energii odnawialnej oraz technologii komunikacyjnych i informacyjnych – wyjaśnia dr Edyta Pettres, Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i start-upów w EIT+. – Start-upy, które się do nas zgłoszą, mogą liczyć przede wszystkim na dofinansowanie i to do kwoty 200 tys. euro, ale również na doradztwo, wsparcie biznesowe i pomoc merytoryczną specjalistów od biznesplanów.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zainteresowane jest przede wszystkim pomysłami, które działają na styku obszarów nano, bio, ICT i energia i to nie tylko dlatego, że są to główne obszary badań rozwijane przez centrum. Chodzi przede wszystkim o to, że z połączenia różnych dyscyplin naukowych wychodzą często najciekawsze i najbardziej zyskowne rozwiązania. – Te dziedziny wskazywane są również jako branże z największymi możliwościami do rozwoju. Jeżeli natomiast zgłoszony pomysł nie wpisuje się w nasz profil, a ma wyjątkowy potencjał rynkowy, także może liczyć na nasze zainteresowanie – dodaje dr Petters.

Wsparcie nie tylko finansowe

Zespoły, które zdecydują się zgłosić swój projekt i będą chciały go rozwijać, mogą liczyć dodatkowo na możliwość ulokowania swojej spółki w Kampusie Pracze, co oznacza równocześnie m.in. dostęp do doskonałej i nowoczesnej infrastruktury laboratoryjnej. W tej chwili w EIT+ uruchomionych jest prawie 40 pracowni badawczych, takich jak Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Laboratorium Spektrometrii Mas czy Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej, które zgromadzone są na jednej, wspólnie zarządzanej przestrzeni.

W trzech budynkach zlokalizowanych na terenie kampusu dysponujemy powierzchnią 23 637 m2 nowoczesnych laboratoriów, z których część oddajemy pod wynajem. Korzystanie z powierzchni laboratoryjnych umożliwia także dostęp do usług recepcyjnych, funkcjonalnego zaplecza socjalnego, a także powierzchni biurowych i salek konferencyjnych. Dodatkowym atutem jest możliwość udostępnienia podstawowej aparatury laboratoryjnej oraz zlecenia pomiarów na aparaturze zaawansowanej – wyjaśnia dr Edyta Petters. – To wszystko może być korzystnym rozwiązaniem dla młodych firm, które dzięki temu nie muszą inwestować w zakup wysokospecjalistycznego sprzętu.

Oprócz wkładu w postaci zaplecza infrastrukturalnego pomysłodawcy przez cały czas mogą liczyć także na wsparcie w kwestiach organizacyjnych, takich jak założenie spółki i bieżące monitorowanie jej działalności. Jednym z elementów wsparcia jest także pomoc w poszukiwaniu inwestorów do kolejnych rund finansowania oraz klientów na produkty oferowane przez start-up. Jednym z etapów tzw. procesu pre-inkubacji, w ramach którego zgłoszone pomysły są oceniane i analizowane , jest możliwość zaprezentowania się przed panelem ekspertów podczas Startup Pitch organizowanego podczas Konferencji Startup: Wrocław w maju tego roku.

Udział w Startup Pitch

Spośród zgłoszonych projektów wybierzemy od 5 do 10, które wspólnie przygotujemy do wystąpienia podczas Startup Pitch. Start-upy będą miały okazję zaprezentować się przed gronem doświadczonych praktyków biznesu, po to, aby wysłuchać ich opinii i porad na temat przedstawionych pomysłów na biznes – zachęca Edyta Petters. Startup Pitch może być również szansą na pozyskanie branżowego partnera biznesowego, a być może również dodatkowego finansowania. Na spotkanie z pomysłodawcami zostaną zaproszone firmy z obszarów, w których młode spółki chcą się rozwijać. Jak zapewniają organizatorzy, panel przedsiębiorców zostanie dobrany spośród przedsiębiorstw rozpoznawalnych na polskim rynku.

Jak zgłosić pomysł?

Aby otrzymać wsparcie należy przejść przez kilka etapów. Pierwszym jest wypełnienie Zgłoszenia Projektowego, dostępnego na stronie http://www.port.org.pl/projekt/akcelerator/ i przesłanie go na adres: akceleratoreit@eitplus.pl Zgłaszający przedstawia m.in. pomysł, cel, fazę zaawansowania, a także zespół, który nad nim pracuje. Projekty można zgłaszać do końca kwietnia.

O Wrocławskim Centrum Badań EIT+
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest organizacją badawczo-rozwojową (Research and Technology Organisation), nastawioną na rozwój innowacji, nowych technologii i badań na potrzeby przemysłu i współczesnej gospodarki, podporządkowaną tematycznie strategii inteligentnych specjalizacji. Łączy w sobie cechy zaawansowanego parku technologicznego, klastra tematycznego i instytutu badawczo-rozwojowego. To priorytetowa inwestycja naukowo-technologiczna w Polsce, która powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Centrum mieści się w Kampusie Pracze i posiada 4 budynki laboratoryjne o łącznej powierzchni ponad 23,5 tysiąca m2, dzięki czemu tworzy sieć 40 nano- i biotechnologicznych laboratoriów z unikatową w skali kraju aparaturą badawczą, niezbędną do prowadzenia badań z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

Klaudia Piątek
Koordynator ds. Komunikacji
Tel.: +48 71 720 16 80
Tel. kom. +48 519 186 532
e-mail: klaudia.piatek@eitplus.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 04.06.2016
plusfontminusfontreloadfont