Print Friendly, PDF & Email

EIT+ uruchamia nową pulę finansowania dla start-upów

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ to największe w Polsce centrum badawczo-rozwojowe typu RTO, którego celem jest integracja środowiska naukowego z biznesem, inkubacja innowacyjnych projektów, tworzenie start-upów i rozwijanie międzynarodowych powiązań. Na swoim koncie EIT+ ma już 14 dokapitalizowanych start-upów i 4 zyskowne wyjścia. Wszystkie spółki powstały w ramach działającego od 2009 r. projektu Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym. To duży sukces jak na rynek polski. W tym miesiącu centrum uruchamia nową pulę finansowania dla kolejnych pomysłodawców.

NANO, BIO, ICT i energia

_LGI7194Uruchamiamy nową pulę finansowania dla start-upów technologicznych i szukamy pomysłodawców z obszarów nanotechnologii, nowych materiałów, biotechnologii i zaawansowanych technologii medycznych, alternatywnej energii odnawialnej oraz technologii komunikacyjnych i informacyjnych – wyjaśnia dr Edyta Pettres, Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i start-upów w EIT+. – Start-upy, które się do nas zgłosiły, mogą liczyć przede wszystkim na dofinansowanie i to do kwoty 200 tys. euro, ale również na doradztwo, wsparcie biznesowe i pomoc merytoryczną specjalistów od biznesplanów.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zainteresowane jest przede wszystkim pomysłami, które działają na styku obszarów nano, bio, ICT i energia i to nie tylko dlatego, że są to główne obszary badań rozwijane przez centrum. Chodzi przede wszystkim o to, że z połączenia różnych dyscyplin naukowych wychodzą często najciekawsze i najbardziej zyskowne rozwiązania.

Te dziedziny wskazywane są również jako branże z największymi możliwościami do rozwoju. Jeżeli natomiast zgłoszony pomysł nie wpisuje się w nasz profil, a ma wyjątkowy potencjał rynkowy, także może liczyć na nasze zainteresowanie – dodaje dr Petters.

Wsparcie nie tylko finansowe

Zespoły, które zdecydowały się zgłosić swój projekt i będą chciały go rozwijać, mogą liczyć dodatkowo na możliwość ulokowania swojej spółki w Kampusie Pracze, co oznacza równocześnie m.in. dostęp do doskonałej i nowoczesnej infrastruktury laboratoryjnej. W tej chwili w EIT+ uruchomionych jest prawie 40 pracowni badawczych, takich jak Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Laboratorium Spektrometrii Mas czy Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej, które zgromadzone są na jednej, wspólnie zarządzanej przestrzeni.

W trzech budynkach zlokalizowanych na terenie kampusu dysponujemy powierzchnią 23 637 m2 nowoczesnych laboratoriów, z których część oddajemy pod wynajem. Korzystanie z powierzchni laboratoryjnych umożliwia także dostęp do usług recepcyjnych, funkcjonalnego zaplecza socjalnego, a także powierzchni biurowych i salek konferencyjnych. Dodatkowym atutem jest możliwość udostępnienia podstawowej aparatury laboratoryjnej oraz zlecenia pomiarów na aparaturze zaawansowanej – wyjaśnia dr Edyta Petters. – To wszystko może być korzystnym rozwiązaniem dla młodych firm, które dzięki temu nie muszą inwestować w zakup wysokospecjalistycznego sprzętu.

Oprócz wkładu w postaci zaplecza infrastrukturalnego pomysłodawcy przez cały czas mogą liczyć także na wsparcie w kwestiach organizacyjnych, takich jak założenie spółki i bieżące monitorowanie jej działalności. Jednym z elementów wsparcia jest także pomoc w poszukiwaniu inwestorów do kolejnych rund finansowania oraz klientów na produkty oferowane przez start-up.

Jednym z etapów tzw. procesu pre-inkubacji, w ramach którego zgłoszone pomysły są oceniane i analizowane , jest możliwość zaprezentowania się przed panelem ekspertów podczas Startup Pitch organizowanego podczas Konferencji Startup: Wrocław w maju tego roku.

Udział w Startup Pitch

Spośród zgłoszonych projektów wybierzemy od 5 do 10, które wspólnie przygotujemy do wystąpienia podczas Startup Pitch. Start-upy będą miały okazję zaprezentować się przed gronem doświadczonych praktyków biznesu, po to, aby wysłuchać ich opinii i porad na temat przedstawionych pomysłów na biznes – zachęca Edyta Petters.

Startup Pitch może być również szansą na pozyskanie branżowego partnera biznesowego, a być może również dodatkowego finansowania. Na spotkanie z pomysłodawcami zostaną zaproszone firmy z obszarów, w których młode spółki chcą się rozwijać. Jak zapewniają organizatorzy, panel przedsiębiorców zostanie dobrany spośród przedsiębiorstw rozpoznawalnych na polskim rynku.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 10.05.2016
plusfontminusfontreloadfont