Print Friendly, PDF & Email

EIT+ w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ realizując założenia projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, współfinansowanego przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tworzy w ramach Kampusu Pracze nowe centrum naukowo-badawcze, zawierające ponad 40 interdyscyplinarnych laboratoriów o łącznej pow. ponad 23,5 tys. m2. W ślad za rewitalizacją budynków oraz wyposażeniem ich w nowoczesną aparaturę służącą do badań naukowych uruchomiony został proces certyfikowania laboratoriów EIT+.

magdalena ćwikowskaNajlepszą gwarancję dobrej jakości oraz przede wszystkim bezpieczeństwa zapewnić może pomyślna ocena kompetencji laboratorium, dlatego bardzo się cieszymy, że Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zostało pozytywnie ocenione i otrzymało status członka Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab – podkreśla dr Magdalena Ćwikowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Biotechnologii ds. Laboratoriów EIT+.

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab jest największą i niezależną organizacją w Europie umożliwiającą zbliżenie polskich laboratoriów do wymagań stawianych w Europie Zachodniej i na świecie oraz zapewniającej wsparcie przy wdrażaniu nowych rozwiązań systemowych. Celem Klubu jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostki akredytującej. Klub POLLAB jest członkiem stowarzyszonym Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Laboratoriów Chemicznych EURACHEM oraz Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących EUROLAB.

pollab.pl

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 13.06.2013
plusfontminusfontreloadfont