Print Friendly, PDF & Email

EIT+ w komitecie zarządzającym akcji COST dotyczącej nowoczesnych ogniw słonecznych

COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, to utworzona przez 35 państw europejskich oraz Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której celem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej. W tym roku do komitetu zarządzającego Akcji COST MP1307, która zrzesza czołowych naukowców z ponad 20 europejskich krajów zajmujących się tematyką technologii  nowoczesnych ogniw słonecznych oraz zagadnieniami związanymi z długookresową stabilnością nowoczesnych ogniw słonecznych został zaproszony dr inż. Filip Granek – Kierownik Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych w Departamencie Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

COST to przede wszystkim elastyczne, szybkie i skuteczne narzędzie do tworzenia na szczeblu europejskim sieci projektowych i koordynowania działań badawczych o określonej tematyce. Program stanowi platformę do nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń oraz prowadzenia badań podstawowych oraz prac badawczych, stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi dla europejskich naukowców. W takiej formie każda Akcja COST stanowi swego rodzaju „parasol”, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny.
Przebieg każdej Akcji jest koordynowany i nadzorowany przez Komitet Zarządzający (Management Committee), składający się z przedstawicieli wszystkich krajów w niej uczestniczących. W tym roku do Akcji COST MP1307 zajmującą się badaniami nad zagadnieniami dotyczącymi stabilnościi degradacją ci owoczesnych ogniw słonecznych został zaproszony dr inż. Filip Granek 
z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Udział kierownika Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw  Słonecznych w akcji COST podkreśla dostrzeganą już na międzynarodowej arenie badawczej pozycje WCB EIT+.  
 

COST to przede wszystkim elastyczne, szybkie i skuteczne narzędzie do tworzenia na szczeblu europejskim sieci projektowych i koordynowania działań badawczych o określonej tematyce. Program stanowi platformę do nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń oraz prowadzenia badań podstawowych oraz prac badawczych, stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi dla europejskich naukowców. W takiej formie każda Akcja COST stanowi swego rodzaju „parasol”, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny.

Przebieg każdej Akcji jest koordynowany i nadzorowany przez Komitet Zarządzający (Management Committee), składający się z przedstawicieli wszystkich krajów w niej uczestniczących. W tym roku do Akcji COST MP1307 zajmującą się badaniami nad zagadnieniami dotyczącymi stabilnościi degradacją ci owoczesnych ogniw słonecznych został zaproszony dr inż. Filip Granek z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Udział kierownika Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych w akcji COST podkreśla dostrzeganą już na międzynarodowej arenie badawczej pozycję Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.  

Projekty realizowane w ramach programu COST związane są przede wszystkim nanotechnologią, nowymi materiałami oraz rozwiązaniami dostarczającymi technologie dla sektorów, takich jak energetyka, optyka, transport, telekomunikacja, informatyka i zdrowie. To sprawia, że program ten jest idealną propozycją dla badaczy zajmujących się ww. dyscyplinami naukowymi, chcących jednocześnie nadać swojej pracy międzynarodowy wymiar poprzez współpracę z naukowcami z całej Europy.

Więcej informacji o akcji COST MP1307.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 09.09.2014
plusfontminusfontreloadfont