Print Friendly, PDF & Email

„Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020” – EIT+ na konferencji w Rudzie Śląskiej

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej, firma Ekoinwentyka Sp. z o.o. oraz „Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny” sp. z o.o. przygotowały w dniu 13 maja 2014 r. konferencję pt. „Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020”. Do udziału w spotkaniu został zaproszony Cezary Lejkowski, Dyrektor Departamentu Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Podczas konferencji, która odbyła się w Rudzie Śląskiej, zostały przedstawione źródła finansowania oraz działania na rzecz ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i rozwoju innowacyjnych technologii, a także zaprezentowano półprzemysłową, innowacyjną instalację do biologicznej utylizacji odorów i lotnych związków organicznych. Prelegentami w trakcie spotkania byli nie tylko przedsiębiorcy, przedstawiciele władz oraz instytucji otoczenia biznesu, ale również  prof. Jerzy Buzek  – przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012. 
W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 fundusze europejskie na sektor związany z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywności energetycznej będą dostępne przede wszystkim w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a także w programach regionalnych (RPO). W sumie przewidziano na ten cel ponad 9 mld euro. „Pomoc będą mogły uzyskać m.in. przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (tj. wiatr, woda, słońce, geotermia, biomasa, biogaz), jak również z budową sieci umożliwiających przyłączenia jednostek OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ponadto, na poziomie regionalnym wsparcie będą mogły uzyskać inwestycje obejmujące budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw” – informuje Serwis Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Podczas konferencji, która odbyła się w Rudzie Śląskiej, zostały przedstawione źródła finansowania oraz działania na rzecz ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i rozwoju innowacyjnych technologii, a także zaprezentowano półprzemysłową, innowacyjną instalację do biologicznej utylizacji odorów i lotnych związków organicznych.

Prelegentami w trakcie spotkania byli nie tylko przedsiębiorcy, przedstawiciele władz oraz instytucji otoczenia biznesu, ale również prof. Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009 –2012. 

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 fundusze europejskie na sektor związany z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnością energetyczną będą dostępne przede wszystkim w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a także w programach regionalnych (RPO). W sumie przewidziano na ten cel ponad 9 mld euro. „Pomoc będą mogły uzyskać m.in. przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (tj. wiatr, woda, słońce, geotermia, biomasa, biogaz), jak również z budową sieci umożliwiających przyłączenia jednostek OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ponadto, na poziomie regionalnym wsparcie będą mogły uzyskać inwestycje obejmujące budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw” – informuje serwis Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 01.08.2013
plusfontminusfontreloadfont