Print Friendly, PDF & Email

Ekologia, aplikacje, wspólne badania

               Prof.dr hab. Roman Kołacz (drugi z prawej)

Prezes Zarządu WCB EIT+ prof. Mirosław Miller przedstawił program Wrocławskiego Centrum Badań. Omawiano kwestie składania wspólnych projektów w ramach Siódmego Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego, włączenia się Uniwersytetu Przyrodniczego do prac w realizowanych przez WCB EIT+ programach badawczych BioMed i Odnawialna Energia oraz współpracy w tematyce gospodarki wodnej.

Zastanawiano się nad możliwościami integracji obszaru Kampusu Pracze i jego przyrody w działania akcji „Zielony Wrocław”. 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 08.03.2015
plusfontminusfontreloadfont