Print Friendly, PDF & Email

European Inventor Award 2014 – Nagrody czekają na wynalazców

Europejska Organizacja Patentowa (EPO) ogłosiła nabór do konkursu na najlepsze wynalazki – European Inventor Award 2014. Zgłoszenia będą przyjmowana do 30 września br.

Najistotniejsze w całym konkursie jest to, że wynalazcę lub wynalazek mogą nominować nie tylko autorzy rozwiązań, ale każda osoba, która interesuje się patentami i wynalazkami.  Wynalazcy mogą ubiegać się również o nagrodę osobiście.

Nagroda przyznawana jest w 5 kategoriach:

  • Przemysł – za wybitne i skuteczne technologie opatentowane przez duże firmy.
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa – za wyjątkowe wynalazki stworzone w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  • Badania – dla wynalazców/pionierów, którzy pracują na uczelniach i w instytutach badawczych.
  • Całokształt twórczości – dla wybitnego europejskiego wynalazcy za życiowe osiągnięcia.
  • Kraje pozaeuropejskie – dla wynalazców spoza Europy.

W konkursie rozpatrywane są wszystkie technologie, którym może zostać udzielony patent europejski. Proponowany do udziału w konkursie wynalazek musi jednak posiadać co najmniej jeden ważny patent europejski. Komisja EPO bierze pod uwagę również takie kryteria jak:

  • wysoki poziom innowacyjności,
  • zastosowanie praktyczne,
  • sukces rynkowy w Europie,
  • wymierne korzyści gospodarcze i społeczne wynikające z jego wykorzystania np. wzrost zatrudnienia, poprawa jakości życia i / lub ochrona środowiska.

Pierwszy konkurs European Inventor Award odbył się w 2006 r. Natomiast w roku 2013 po raz pierwszy opinia publiczna została zaproszona do e-mailowego głosowania w celu wyłonienia zwycięzcy w kategorii „Popular Prize”. W zeszłym roku nagrodę w tej kategorii zdobył José Luis López Gómez z Hiszpanii, którego wynalazek przyczynił się do podniesienia poziom bezpieczeństwa pasażerskich pociągów hiszpańskiej firmy Talgo.

Więcej informacji znaleźć można na temat konkursu można znaleźć na stronie:

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 27.10.2013
plusfontminusfontreloadfont