Print Friendly, PDF & Email

Europoseł Lidia Geringer d’Oedenberg odwiedza Kampus Pracze

Na zaproszenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, w dniu 2.11.2010 na Kampusie Pracze gościła Poseł do Parlamentu Europejskiego – Pani Lidia Geringer de Oedenberg.

W Parlamencie Europejskim p. Poseł L. Geringer d’Oedenberg pełni funkcję Kwestora Grupy ds. Informacji i Polityki Komunikacji, Grupy Wysokiego Szczebla ds. Równouprawnienia Płci oraz tymczasowej Grupy ds. oceny wdrożenia statutu posła i statutu asystenta. Jest Członkiem Komisji Prawnej (Grupa Robocza ds. Praw Autorskich i Grupa ds. Własności Intelektualnej), Komisji Petycji, Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowej,  Rady Zarządzającej Forum Lizbońskiego oraz Wiceprzewodniczącą Intergrup w Parlamencie Europejskim ds. Tybetu oraz Gór, Wysp i Rzadko Zaludnionych Regionów.

Podczas wizyty, Pani Poseł wraz z Dyrektorem Biur Poselskich – Panią Zofią Ulatowską-Rybaj i Prezesem WBC EIT+ – Panem Mirosławem Millerem zwiedziła obszar Kampusu Pracze oraz zapoznała się z obszarami działalności Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, m.in. ideą i misją Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, planami rozbudowy i rozwoju Kampusu Pracze i „Wrocławskiego Bieguna Innowacji”, zakresem projektów badawczo-rozwojowych Spółki, zamysłem komercjalizacji wiedzy w EIT+, projektem Centrum Nauki „Humanitarium” na Kampusie Pracze.

Ze strony Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ na spotkaniu obecni byli: Mirosław Miller – Prezes Zarządu, Andrzej Tiukało – Dyrektor Generalny, Jerzy Składzień – Dyrektor Departamentu Business Development, Łukasz Nieradko – Dyrektor Departamentu Badawczego Nanonetchnologii, Magdalena Ornatowska – Dyrektor Departamentu Badawczego Life Science, Cezary Iwan – Koordynator ds. Monitoringu i Ewaluacji Biznesowo-Rynkowej projektu „Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym”.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali współpracę, zapewniającą stałe kontakty z Parlamentem Europejskim i organizacjami działającymi przy nim, mające na celu wsparcie starań EIT+ o włączenie w europejską sieć innowacji oraz propagowanie idei Wrocławskiego Centrum Badań. Wstępnie ustalono także plan promocji w siedzibie Parlamentu Europejskiego w trakcie polskiej prezydencji, przypadającej na II półrocze 2011 r., w tym wystawy i prezentacje Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w Parlamencie Europejskim.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 27.11.2014
plusfontminusfontreloadfont