Print Friendly, PDF & Email

FINLANDIA – KRAJ LASÓW, JEZIOR i ŚNIEGU?

W dniach 18-19 marca z wizytą do Finlandii udała się wrocławska delegacja w składzie: Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia, Maciej  Litwin Dyrektor Wrocławskiego Centrum Akademickiego oraz prof. Mirosław Miller Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. Interesowano się szczególnie pracami i osiągnięciami instytucji, które budują w Finlandii Gospodarkę Opartą na Wiedzy.

 

Kryzys w Finlandii po upadku ZSRR (1994r.) spowodował spadek PKB o 20% i wymusił tym samym zainteresowanie obywateli, kół rządowych i przedstawicieli nauki tematyką innowacyjności. Pierwszym krokiem fińskiego programu był konsens dotyczący zwiększenia finansowania sektora Badań i Rozwoju. Za projekty kluczowe i godne finansowania uznawano tylko takie, które zgłaszane były wspólnie przez uczelnie i biznes. Odrzucano zaś wszystkie te, których autorem były same uczelnie bądź tylko przemysł. Sukcesy gospodarcze wspólnych inicjatyw, w drugim kroku planu rozwoju innowacyjnej gospodarki kontynuowano wspierając budowę klastrów technologicznych, których główną rolą było tworzenie warunków kontynuacji rozwoju młodych firm i kreowanie nowych dziedzin gospodarki.

 

 

Polityka „nowego myślenia o gospodarce" przeniosła się w Finlandii również na inne obszary społeczne. W kontekście usprawniania i unowocześniania roli szkół wyższych, aby zwiększyć swą „siłę oddziaływania", a także lepszego przygotowania ich do wyzwań jakie niesie ze sobą europejska i światowa globalizacja, postanowiono je integrować. Aktualnie proces konsolidacji dobiega końca, a w Helsinkach łączą się ze sobą: Politechnika, Uniwersytet Ekonomiczny i Wyższa Szkoła Artystyczna. Nową uczelnią zarządzać będzie Fundacja, której rząd przekaże 500 mln EUR, a sektor prywatny dofinansuje w wysokości 200 mln EUR.

 

(przykłady projektów: http://www.livinglab.fi/, http://www.forumvirium.fi/)

 

 Źródła fińskich sukcesów upatrywać należy nie tylko w tradycji i kulturze, ale przede wszystkim w cechach mentalnych narodu, takich jak; otwartość w kontaktach osobistych, wzajemne zaufanie, gotowość do zmian i preferowanie współpracy w osiąganiu celów.

 

 

Fiński model budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy oparty jest na ścisłej współpracy instytucji odpowiedzialnych za innowacje. Politykę tę zapoczątkowała reforma fińskich uczelni polegająca na integracji politechnik (nadzorowanych przez władze regionów) i uniwersytetów (nadzorowanych przez rząd). W procesie tym uczestniczą również Akademia Nauk Finlandii, agencje rządowe TEKES, VTT i instytucje finansowe. Program rozwoju sektora nauki w Finlandii przewiduje znaczną internacjonalizację i silne powiązania z instytucjami naukowymi UE. Efekty fińskich reform najlepiej prezentują się w statystykach: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa wytwarzają 22% PKB Finlandii (średnia unijna to 9%).

 

Istotna dla rozwoju innowacji jest też skuteczna komunikacja polegająca na „płaskiej hierarchii" – w Finlandii zwraca się do partnerów z imienia, zasada ta obowiązuje również relacje pomiędzy profesorami i studentami!

 

Park Naukowy Otaniemi powstały w 2004r. to wzorcowy przykład współpracy uczelni, instytutów naukowych, biznesu, samorządów  metropolii i władz centralnych. Na terenie Otaniemi znajduje się m.in. Politechnika (TKK), łączący się obecnie z Uniwersytetem Ekonomicznym i Wyższą Szkołą Artystyczną tworząc Aalto University. Dwa kampusy położone na przeciwległych brzegach jeziora połączy metro, którego czas przejazdu między ośrodkami to 8 minut. Stacje metra zaprojektowano tak, aby stały się przyjaznym miejscem spotkań naukowców, studentów, ludzi przemysłu – zgodnie z licznymi badaniami socjologów właśnie w takich miejscach przypadkowych spotkań jest swobodna atmosfera rozmów i dyskusji, która owocuje budowaniem zaufania oraz nowymi pomysłami i projektami.

 

 

 

 

 TKK zatrudnia obecnie 3400 pracowników naukowych. Kształci 42% inżynierów w Finlandii. Cudzoziemcy stanowią tu 8% studentów i 12% doktorantów. Program FIDIPRO (finansowane przez TEKES i Ministerstwo Pracy i Gospodarki) podpisuje kontrakty z profesorami z zagranicy na minimum 5 lat. Obecnie zatrudnionych jest tam 40 profesorów (na samym TKK – 22). Strategię helsińskiej Politechniki TKK ująć można w kilku słowach: umiędzynarodowienie badań i kontaktów, jakość i odnawialność energii, wpływ na społeczeństwo głównie poprzez technologie cyfrowe.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 09.02.2015
plusfontminusfontreloadfont