Print Friendly, PDF & Email

GIN – Światowa Sieć Innowacji

 

 

Według Johna D. Chafee, prezesa oraz dyrektora generalnego NCER inicjatywa „GIN pozwoli nowo tworzącym się ośrodkom biomedycznym na wymianę kapitału, najlepszych praktyk i własności intelektualnej. Rozwój GIN pomoże przyciągnąć inwestycje, tworzyć i rozwijać przemysł biomedyczny, wesprze transfer nauki i technologii, polepszy możliwości trans granicznego udzielania licencji”.Global Innovation Network jest zarządzaną wspólnie przez wszystkie uczestniczące podmioty spółką typu non profit  z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Członkostwo w GIN jest otwarte dla regionów z: Ameryki Południowej, Europy, Azji, Afryki, Australii i Oceanii. Podmiotami mogą być regionalne organizacje ds. rozwoju, organizacje typu non profit wspierające nauki biomedyczne oraz wybrane jednostki naukowe, które zostaną zaproszone do uczestnictwa w projekcie.Oczekiwany od uczestniczących podmiotów udział w GIN będzie polegał na dostarczaniu określonych usług, kapitału, wiedzy specjalistycznej w ramach członkowskich zobowiązań. John D. Chaffee oświadczył, że utworzenie tej nowej wielonarodowościowej sieci specjalistów oraz dostawców usług zachęci i rozszerzy powstawanie naukowej współpracy i partnerstwa. Przyniesie to efekt skutecznego, dobrze dobranego mechanizmu trans granicznego komunikowania się i w ten sposób stworzy obszar informacji i miejsce na rynku zarówno dla kupujących technologie oraz inwestujących w rozwój przedsiębiorczości.Inicjatywa rozrasta się. Do dnia dzisiejszego dołączyły do wspólnoty GIN kolejne dwie organizacje: Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (Kraków, Polska) oraz Bioratec (region Zaragoza, Hiszpania). GIN posiada już dwóch polskich członków stowarzyszonych, miasta: Łódź oraz Wrocław. Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. Z o.o. jest koordynatorem krakowskiego Klastra Life Science, który jest siecią współpracy 57 instytucji biomedycznych z całego regionu Małopolski (reprezentowane przez: przemysł biomedyczny i biotechnologiczny, projekty badawczo-rozwojowe, Akademię Medyczną, szpitale, oraz Uniwersytet Jagielloński). NCER stanowi partnerstwo 13 okręgów powołanych przez Zgromadzenie Ogólne Założycieli w celu promowania rozwoju ekonomicznego amerykańskich okręgów: Nash, Edgecombe, Wilson, Lenoir, Pitt, Wayne, Greene, Duplin, Jones, Onslow, Pamlico, Craven oraz Carteret. Dodatkowe informacje na temat GIN można znaleźć na stronie WWW.nceast.org lub kontaktując się z wiceprezesem, Lenem Kulikiem, Kulik@nceast.org. 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 21.02.2015
plusfontminusfontreloadfont