Print Friendly, PDF & Email

Granty dla naszych naukowców

Narodowe Centrum Nauki przyznało prawie 3 mln złotych złotych dwójce naukowców z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Nasi badacze otrzymali wsparcie finansowe w ramach konkursów HARMONIA oraz SONATA BIS.

W ramach konkursu SONATA BIS na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, wyróżniono dr hab. inż. Jakuba Siednienko za projekt „Molekularne mechanizmy regulacji aktywności szlaków sygnałowych wewnątrzkomórkowych receptorów kwasów nukleinowych przez białko Pellino 3 w odpowiedzi na infekcje wirusowe”. Granty w tym konkursie mogły otrzymać tylko te osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem do Narodowego Centrum Nauki. Nasz naukowiec otrzymał dotację w wysokości 1 994 800 zł.

W ramach programu HARMONIA, w którym finansowane są projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, dofinansowanie w wysokości 984 000 zł otrzymał projekt dr hab. Małgorzaty KrzyżowskiejRola receptorów Fas/FasL w patogenezie zapalenia w układzie nerwowym wywołanego zakażeniem herpeswirusem typu 1 i 2”.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. W ostatnich konkursach, które zostały ogłoszone (MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5) złożono 760 wniosków, natomiast na liście laureatów znalazło się tylko 157 naukowców z całej Polski, a finansowanie otrzymało ponad 20%.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 02.02.2016
plusfontminusfontreloadfont