Print Friendly, PDF & Email

Gratulacje dla EIT+ od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Minster nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka złożyła gratulacje zespołowi Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ z okazji otwarcia pierwszego budynku laboratoryjnego w Kampusie Pracze.

Oficjalna prezentacja budynku laboratoryjnego 1BC w Kampusie Pracze odbyła się 20 czerwca br. W uroczystości wzięło udział ponad 200 gości – przedstawicieli administracji lokalnej i państwowej, świata nauki oraz biznesu. To m.in. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i wiceprezydent Adam Grehl, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Roman Kołacz, a także eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. List do zaproszonych gości wystosowała natomiast minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

– Z prawdziwym uznaniem i radością przyjęłam wiadomość o pomyślnym zakończeniu pierwszego etapu budowy Laboratoriów Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów. Bardzo się cieszę. że rezulatem kompleksowej modernizacji pierwszego budynku jest ponad 1600 m2 nowoczesnej przestrzeni laboratoryjnej. Serdecznie gratuluję tego sukcesu. Proszę przyjąć wyrazy uznania dla podjętego wysiłku i wkładu pracy – napisała prof. Barbara Kudrycka.

Stojąca na czele resortu nauki i szkolnictwa wyższego dodała też, że wiąże duże nadzieje z projektem Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB), w ramach którego w Kampusie Pracze powstają nowoczesne laboratoria.

– Wierzę, że Kampus Pracze – dzięki tak ważnym inwestycjom – stanie się wyjątkowym miejscem spotkań świata nauki, biznesu i administracji. Jestem przekonana, ze nowoczesna sieć laboratoryjna przyczyni się do zwiększenia jakości realizowanych badań oraz rozwoju regionalnej gospodarki opartej na wiedzy – podkreśliła minister Barbara Kudrycka.

Cały list minister nauki i szkolnictwa wyższego znajdą Państwo poniżej.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 07.11.2013
plusfontminusfontreloadfont