Print Friendly, PDF & Email

Gratulacje od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza

Z przyjemnością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka pogratulowała Prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi otrzymania honorowego członkostwa w prestiżowej Academia Europaea.

– Pragnę serdecznie pogratulować niezwykle zaszczytnego wyróżnienia, jakim jest honorowe członkostwo w największej, paneuropejskiej, prestiżowej instytucji naukowej. Tym wyjątkowym tytułem Academia Europaea docenia Pański wkład w promocję wartości akademickich oraz uświadamianie roli badań, nauki i kształcenia w rozwoju Europy. Proszę mi pozwolić również wyrazić moje uznanie dla Pana działalności i osiągnięć. Jest Pan przecież pomysłodawcą Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ – unikatowej platformy współpracy środowiska akademickiego z lokalnym samorządem i biznesem – napisała w liście gratulacyjnym do Prezydenta Dutkiewicza Minister Barbara Kudrycka.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Prezydent Dutkiewicz w siedzibie organizacji UNESCO w Paryżu przyjął honorowe członkostwo w Academia Europaea. To prestiżowa instytucja naukowa, do której należy ok. 2,5 tys. cenionych naukowców – w tym 50 laureatów Nagrody Nobla. Rafał Dutkiewicz jest dopiero jedenastym honorowym jej członkiem, który wywodzi się spoza środowiska naukowego.

ZOBACZ WIĘCEJ: Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz honorowym członkiem prestiżowej Academia Europaea.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.08.2014
plusfontminusfontreloadfont