Print Friendly, PDF & Email

Gratulacje z okazji nadania tytułu profesorskiego dla światowej sławy fizyka Detlefa Hommela

22 czerwca br. prof. dr. hab. Detlefowi Hommelowi, Dyrektorowi Departamentu Nanostruktur Półprzewodnikowych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, został nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora belwederskiego.

W imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Prof. dr hab. Detlef Hommel – od 20 lat był związany z Uniwersytetem w Bremie, gdzie prowadził Katedrę Fizyki Półprzewodników. Zajmował się głównie optoelektroniką epitakcji, czyli częścią fizyki ciał stałych, dzięki którym można przetwarzać prąd w światła widzialne. Współpracował z uczelniami japońskimi, amerykańskimi i polskimi. W zeszłym roku przeprowadził się do Wrocławia. Pracuje we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ i jest również profesorem na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako dyrektor Departamentu Nanostruktur Półprzewodnikowych w EIT+ chce rozszerzać swoje badania o dziedziny związane z półprzewodnikami, w szczególności z optoelektroniką epitaksji. Optoelektronika to półprzewodnikowe przyrządy, które przetwarzają prąd w światła widzialne. Profesora Hommela interesują szczególnie emitery krótkofalowe, które świecą w zielonym, niebieskim, aż do fioletowego obszaru spektralnego oraz  sensory.  Prowadzone prace mogą skutkować rozszerzeniem badań o dziedziny związane z przetwarzaniem energii słonecznej.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 11.07.2016
plusfontminusfontreloadfont