Print Friendly, PDF & Email

HOW TO BUILD A SUCCESSFUL COLLABORATION BETWEEN SCIENCE AND BUSINESS?

Drugi dzień Konferencji Polish Scientific Networks: Science & Business (1 lipca br.) zakończy się panelem dyskusyjnym dotyczącym współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Rozmówcy zastanowią się wspólnie, jak doprowadzić do udanej współpracy tych dwóch środowisk i jak zbudować dobrą oraz przynoszącą wymierne efekty synergię między naukowcami i przedsiębiorcami.

Dlaczego w dalszym ciągu brakuje silnych więzi pomiędzy nauką i przemysłem? Co musi się zmienić w podejściu do współpracy między tymi dwoma obszarami i jak do tego doprowadzić? To pytania, które cały czas zadają sobie zarówno naukowcy oraz przedsiębiorcy. Wydaje się, że odpowiedź jest oczywista, a jednak w dalszym ciągu nie udało się w Polsce stworzyć wystarczająco dobrych rozwiązań. Widać oczywiście pojedyncze sukcesy, które są pierwszymi krokami na początku długiej drogi, ale wiele jeszcze przed nami do zrobienia,

Nad efektywnymi rozwiązaniami zastanowią się uczestnicy panelu How to build a successful collaboration between science and business? Wezmą w nim udział: prof. Elżbieta Frąckowiak, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Sarai Kemp, Wiceprezes Trendlines Agtech (Izrael) oraz dr Igor Korczagin, Dyrektor R&D PCC Rokita. Dyskusję będzie moderował prof. Tadeusz Luty, Doradca Prezydenta Wrocławia, Wrocławskie Centrum Akademickie, Emerytowany Rektor Politechniki Wrocławskiej.

Panel II: How to build a successful collaboration between science and business?
Miejsce: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, ul. Stabłowicka 147 we Wrocławiu
Data: 1 lipca 2016 r., 17.15 – 18.30

Moderator:

TADEUSZ LUTY
Doradca Prezydenta Wrocławia,
Wrocławskie Centrum Akademickie
Emerytowany Rektor Politechniki Wrocławskiej

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Luty

Prof. zw. dr hab. inż. TADEUSZ LUTY – fizykochemik, od roku 1988 profesor zwyczajny nauk chemicznych. Do roku 2012 kierował Zakładem Fizyki Chemicznej w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej. Rektor Politechniki Wrocławskiej (2002-2008), Prorektor (1987-1993), Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (2002-2008). W latach 2005-2008 Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Członek Prezydium European University Association (EUA) (2007-2011). Jest autorem i współautorem ponad 130 prac naukowych, z zakresu nauk o materiałach, fizykochemii układów molekularnych (prace teoretyczne nad dynamiką, transformacjami foto-indukowanymi i detonacjami w tzw. materii miękkiej). Publikował m. in. w Science, Physical Review Letters, The Journal of American Chemical Society, Journal of Chemical Physics. Wykładał chemię fizyczną i termodynamikę statystyczną. Współinicjował i kierował Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej; wraz z Prezydentem Wrocławia inicjował program Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. W swej naukowej karierze odbył liczne staże zagraniczne, jako profesor wizytujący na uniwersytetach w USA, Francji, Holandii i Japonii. Jest członkiem rad naukowych Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Instytutu Fizyki Molekularnej PAN oraz rad redakcyjnych czasopism: Acta Physica Polonica, Materials Science, Wiadomości Chemiczne. Jest członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Rady Redakcyjnej Nowa Europa. Przewodniczył Komitetowi Honorowemu budowy Pomnika Pomordowanych Profesorow we Lwowie (odsłonięty 3 lipca 2011 roku). Reprezentował Polskę w Radzie Zarządzającej Wspolnego Centrum Badawczego Unii Europejskiej (Joint Research Centre) (2007-2016). Jest członkiem europejskiej Akademii Nauk i Literatury oraz Academia Europea (Academic Director Wrocław Hub). Jest członkiem Komisji ds. Etyki w Nauce oraz członkiem Konwentu Wydziału III Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2009 jest doradcą Prezydenta Wrocławia do spraw akademickich i kieruje Wrocławskim Centrum Akademickim.

Uczestnicy:

ELŻBIETA FRĄCKOWIAK
Polska Akademia Nauk

Elżbieta_Frąckowiak

prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak

Prof. dr hab. ELŻBIETA FRĄCKOWIAK – full professor in the Institute of Chemistry and Technical Electrochemistry at the Faculty of Chemical Technology, Poznan University of Technology. Scientific subjects: energy storage and conversion of chemical energy into electrical one, electrochemical capacitors, lithium-ion batteries, fuel cells and hydrogen electrosorption in carbon materials. The most applied electrode materials: activated carbons, carbon nanotubes, carbons enriched with heteroatoms (nitrogen, oxygen, iodine), graphenes, conducting polymers and composites. Corresponding member of the Polish Academy of Sciences (PAS) from 2013 and vice-president of PAS from 2015. Member of the National Council for Science (2012-2015). President of the Polish Carbon Society from 2013 and Chair of the European Carbon Association (2013-2015). Fellow of the Royal Society of Chemistry from 2014. Chair of Division 3 „Electrochemical Energy Conversion and Storage” of the International Society of Electrochemistry (2009-2014). Laureate of the prestigious Prize of the Foundation for Polish Science (2011). Recipient of the Officer’s Cross of the Order Polonia Restituta (2011). Associate editor of Carbon (Elsevier) from 2015. Member of the International Advisory Boards of the journals: Energy & Environmental Science and Electrochimica Acta. Chair of the 12th International Symposium on Intercalation Compounds (ISIC12), Poznań and 2nd International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitors (ISEECap’11), Poznań. Co-chair of the World Carbon conference in Kraków (2012). Expert in ANR (French Agency for Research) during assessment of projects on energy storage (Stock-E-Innovative Energy) from 2007 to 2009. Evaluator of American projects for the National Science Foundation and Department of Energy (DOE). Coordinator of national and international projects, e.g. NATO Science for Peace SfP 973849, POLONIUM (CNRS-Orleans, CNRS-Mulhouse, University-Tours, Nantes University), Marie Curie Action FP7-PEOPLE-2011-IAPP “EnergyCaps”, Swiss-Polish project INGEC and FP7 “Nanowires for Energy Storage” NEST. Author/co-author of > 150 publications, > 20 patents, 30 chapters, co-editor of two books. Number of citations (Scopus): > 11 500, Hirsch index 46.

MACIEJ CHOROWSKI
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

MACIEJ_CHOROWSKI

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

Prof. dr hab. inż. MACIEJ CHOROWSKI, ur. 1958, absolwent Wydziału Mechaniczno- Energetycznego Politechniki Wrocławskiej rocznik 1982, kierunek mechanika, specjalność chłodnictwo i kriogenika. W latach 1996-1998 pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, uczestnicząc w projektowaniu systemu kriogenicznego Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. W okresie 2005-2012 był dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Jest jednym z inicjatorów zaangażowania przemysłu polskiego do budowy dużych urządzeń badawczych jak: Wielki Zderzacz Hadronów LHC w CERN, reaktor termonuklearny ITER w Cadarache, laser na swobodnych elektronach XFEL w Hamburgu czy kompleks akceleratorów FAIR w Darmstadt. Jest członkiem Komitetu Finansowego CERN w Genewie oraz Procurement and Contracts Committee PCC europejskiej agencji Fusion for Energy w Barcelonie. Przewodniczy Komisji Skraplania i Separacji Gazów Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu.
Był jednym z inicjatorów budowy Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., którym zarządzał w latach 2002-2012. Jest m.in.: członkiem International Cryogenic Engineering Committee ICEC, Rady Naukowej Instytutu Automatyzacji Systemów Energetycznych IASE oraz Komitetu Naukowego MPWiK Wrocław. W październiku 2015 został powołany przez Prezydenta RP do Narodowej Rady Rozwoju, sekcja Nauka i Innowacje. Od kwietnia 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest autorem bądź współautorem ponad 150 prac dotyczących kriogeniki i energetyki.

SARAI KEMP
VP, Business Development,
Trendlines Agtech (Izrael)

Sarai_Kemp

Sarai Kemp

SARAI KEMP has diverse and extensive experience in sales, marketing, and business development for international companies, including Afimilk and Keter Plastic. She brings experience from agricultural, consumer goods, and high-tech industries. Sarai has worked intensively with companies in East Asia. Sarai holds an MBA from Haifa University and a B.A from Tel Aviv University.

 

 

 

 

 

 

Pełen program Konferencji Polish Scientific Networks: Science & Business na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 29.06.2016
plusfontminusfontreloadfont