Print Friendly, PDF & Email

III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni

puls banerCelem Konferencji było przekazanie praktycznych wskazówek na temat prowadzenia projektów naukowych oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych w procesie ubiegania się o finansowanie projektów naukowych przez studentów (młodych naukowców), pracowników szkół wyższych i innych jednostek naukowych, jak również przybliżenie uczestnikom szerokiego wachlarza źródeł finansowania badań naukowych dostępnych w Polsce.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ było reprezentowane w tych dniach przez prof. Henryka Kozłowskiego, Dyrektora Pionu Badawczego oraz dr inż. Magdalenę Ćwikowską, Koordynatora – Program Menedżera ds. naukowych.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do studentów, naukowców, wydawców czasopism naukowych, bibliotekarzy, przedstawicieli biznesu i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi grantów i projektów naukowych, a w szczególności – procesem aplikacji i finansowania.

Partnerami konferencji byli m.in.: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, the European Rural and Isolated Practitioners Association, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Europejskie Forum Prawa i Edukacji.

Szczegóły na stronie Konferencji.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont