Print Friendly, PDF & Email

"iLab: Laboratorium innowacji" – rozpoczynamy z Gazetą Wyborczą kolejną edycję akcji społecznej

Ogólnopolska akcja społeczna „iLab: Laboratorium innowacji”, której partnerem jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+, rozpoczęła się od pytania, czy Polska musi kopiować Dolinę Krzemową, aby tworzyć własne, rodzime innowacje? Wówczas podczas debaty w Kampusie Pracze, w której wzięli udział m.in. Lena Bobińska-Kolarska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Iwona Wendel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia zrodziła się świadomość, że pierwszym krokiem, jaki musimy zrobić wszyscy, jest zmiana sposobu myślenia o innowacjach.

10 lat Polski w Unii Europejskiej pozwoliło na ogromny skok cywilizacyjny. Nowe drogi, światowej klasy laboratoria, parki technologiczne, organizacje badawczo-rozwojowe, to wszystko gwarantuje gigantyczne wręcz możliwości. Lecz mimo wszystko cały czas nie słabną pytania o sposoby na rozbudzenie polskiej gospodarki i o nasze przełomowe technologie.

Akcja społeczna, której partnerem jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ ma zatem na celu znalezienie odpowiedzi na palące polską gospodarkę pytania, ale również zmienić sposób myślenia Polaków na temat innowacji. „Twarde” i łatwo mierzalne dane, jak liczba nowych parków technologicznych, laboratoriów, przyznanych patentów są ważne, ale zapominamy o jeszcze jednym czynniku kluczowym do stworzenia innowacyjnego państwa – o kapitale społecznym. To kapitał społeczny, czyli zaufanie, otwartość i umiejętność współpracy, tworzy synergię między nauką, biznesem i administracją, która przekłada się na efekty gospodarcze.

Podczas tej edycji chcemy pokazać, że Polacy z różnych środowisk potrafią razem działać i wspólnie tworzyć nową jakość, że współpraca na linii miko, małe i średnie przedsiębiorstwa a centra badawczo-rozwojowe jest ważna i może przełożyć się na konkretne efekty. Na łamach Gazety Wyborczej zaprezentowane zostaną ponadto:
• polskie innowacje, które powstały i zostały wdrożone dzięki współpracy różnych środowisk,
• miejsca, w których naukowcy i młode firmy mogą pokazać światu tworzone przez siebie innowacje,
• przedsiębiorcy inwestujący w badania i rozwój,
• inwestycje w kompetencje ludzi (naukowców, inżynierów).

Zapraszamy do śledzenia informacji na wyborcza.pl oraz www.facebook.com/innowacjeGW

Partnerami trzeciej edycji „iLab: Laboratorium innowacji” są Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Politechnika Wrocławska oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 01.09.2015
plusfontminusfontreloadfont