Print Friendly, PDF & Email

Informacja o współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.

Mając na względzie, iż Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. stawia za cel utworzenie laboratoriów badawczych, w których istnieje możliwość wykorzystania aparatury naukowo-badawczej o różnorodnej charakterystyce, parametrach i funkcjach technicznych –  zapraszamy Firmy zainteresowane współpracą z WCB EIT+ Sp. z o.o. do zapoznania się z charakterem działalności gospodarczej WCB EIT+ Sp. z o.o.  i podjęcia współpracy na zasadzie partnerstwa strategicznego.

Dla osiągnięcia wspólnych celów, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. oraz Partner Strategiczny współpracować będą nad określeniem zakresu możliwych dostaw aparatury naukowo – badawczej, biorąc pod uwagę jak najbardziej efektywne wykorzystanie aparatury dla celów określonych przez WCB EIT+ Sp. z o.o.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby Partner Strategiczny mógł wesprzeć działania mające na celu osiągnięcie stanu pozwalającego na określenie EIT+ jako Centre of Excellance. W przypadku nawiązania współpracy pomiędzy WCB EIT+ Sp. z o.o. a Partnerem Strategicznym wszystkie określone dostawy aparatury  naukowo – badawczej zostaną określone i traktowane na zasadach konkurencyjności rynku oraz zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. jako Center of Excellance zobowiązuje się do rozwoju swojej bazy laboratoryjnej i udoskonalania sprzętu, aby spełniać wymagania Klientów przemysłowych i utrzymać swój status unikalnego Centrum Badawczego. Partner Strategiczny w celu zapewnienia wysokiego poziomu usług swoim Klientom będzie zapewniał personelowi zatrudnianemu przez WCB EIT+ Sp. z o.o. odpowiednie szkolenia oraz stałe podnoszenie wiedzy i kompetencji.

***

Niniejsza informacja o zaproszeniu do współpracy nie przedstawia sobą umowy w sensie komercyjnym, nie wywołuje żadnych zobowiązań finansowych i nie może być powodem do powstania takich zobowiązań. Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o. oświadcza, iż zakup aparatury naukowo – badawczej oraz usług związanych z danym zakupem aparatury może nastąpić  jedynie zgodnie z obowiązującym prawem w tym zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsza informacja o zaproszeniu do  współpracy nie stanowi oferty złożonej przez WCB EIT + Sp. z o.o. w świetle art. 66 kodeksu cywilnego.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.06.2014
plusfontminusfontreloadfont