Print Friendly, PDF & Email

International Business Meeting w EIT+

W czwartek (2 czerwca 2011 r.) we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ zorganizowano International Business Meeting. Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy zrzeszeni w Skandynawsko-Polskej Izbie Gospodarczej, Francuskej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce oraz Polsko-Szwajcarskiej Izbie Gospodarczej.

W spotkaniu wzięło udział ok. 80 reprezentantów firm z całej Polski, które są członkami izb handlowych, łączących biznes polski z francuskim, skandynawskim i szwajcarskim.

Spotkania na Kampusie Pracze było doskonałą okazją do tego, by zaprezentować inwestorom unikalne w skali Polski przedsięwzięcie, jakim jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o., także w kontekście długofalowych planów rozwoju i inwestycji Wrocławia.

Prelekcję „Wrocław po 2012 roku – nowe szanse dla inwestorów. Gospodarka oparta na wiedzy, kapitale ludzkim i nowoczesnej infrastrukturze” wygłosił wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl. Przedstawił on zaproszonym gościom wizję stolicy Dolnego Śląska jako ośrodka, które już teraz stawia na synergię gospodarki i wiedzy, z korzyścią dla obu stron.

Prezydent Grehl przedstawił też zalety Wrocławia jako doskonałego miejsca do inwestycji, omówił też wątek zalet, które gwarantują stałe relacje między firmami i instytucjami samorządowymi. Podkreślił również znaczenie networkingu między przedsiębiorcami zrzeszonymi w trzech zaproszonych na spotkanie izbach handlowych.

Prezes Zarządu EIT+ prof. Mirosław Miller opowiedział zebranym o misji, celach i obszarach działań Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, a także o planowanych na najbliższą przyszłość projektach i badaniach, w tym budowie nowoczesnej infrastruktury laboratoryjnej na Kampusie Pracze. Główny akcent został położony na możliwość komercjalizacji wyników badań, realizowanych we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, które zajmuje się nie tylko ich prowadzeniem, ale też tworzy struktury współpracy między światem akademickim i biznesem.

Kolejnymi prelegentami byli prezesi i członkowie zarządów zaproszonych firm, takich jak Getsix, Crédit Agricole i Europejski Fundusz Leasingowy. Nawiązując do prezentacji Prezydenta Adama Grehla, przedstawili profile swych firm, odnosząc się jednocześnie do świetnego klimatu biznesowego, jaki panuje we Wrocławiu.

Podsumowującą spotkanie prezentację przedstawił Marcello Murgia z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Zaprezentował gościom założenia długoterminowej wizji rozwoju stolicy Dolnego Śląska, także w kontekście ułatwień dla przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w sektorze gospodarki innowacyjnej.

Galeria zdjęć ze spotkania

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 07.10.2014
plusfontminusfontreloadfont