Print Friendly, PDF & Email

Jak innowacje społeczne mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych?

W drugim dniu Międzynarodowej Konferencji Polish Scientific Networks: Science & Business, w dniu 1 lipca br., odbędą się trzy panele dyskusyjne oraz sesje wykładowe. Pierwszy panel będzie dotyczył tematu innowacji społecznych a dokładniej tego, jak innowacje społeczne mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych?

prof. Edward Nęcki, Wiceprezes PAN

prof. Edward Nęcki, Wiceprezes PAN

W dyskusji wezmą udział prof. Edward Nęcki, Wiceprezes PAN, dr Tomasz Perkowski, Wiceprezes Zarządu FNP, Monika Groszkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju oraz Przemysław Kuśmierek, CEO Migam. Dyskusję będzie moderować prof. Dariusz Jemielniak, który jest profesorem zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego i członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN. Jego zainteresowania badawcze dotyczą nowoczesnych technologii, a także społeczności otwartej współpracy (jest zaangażowanym Wikipedystą, jego analiza tej społeczności ukazała się w 2014 roku nakładem Stanford University Press, w 2015 zdobyła Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship).

W panelu uczestnicy podejmą próbę identyfikacji najważniejszych problemów społecznych obecnych czasów i zastanowią się, jak nauka i związane z nią innowacje mogą pomóc w ich rozwiązywaniu. Dyskusja będzie też dotyczyć sposobów wspierania, także finansowego, innowacji społecznych oraz promowania współpracy między nauką, biznesem i organizacjami zaangażowanymi w działalność społeczną.

Panel I: Jak innowacje społeczne mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych?
Miejsce: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, ul. Stabłowicka 147 we Wrocławiu
Data: 1 lipca 2016 r., 10.30 – 11.45

Uczestnicy:

Prof. EDWARD NĘCKA
Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. EDWARD NĘCKA jest członkiem korespondentem PAN od 2002 a członkiem rzeczywistym od 2012. Członek Komitetu Psychologii PAN od 1991 r. i kilku międzynarodowych towarzystw naukowych (European Society for Cognitive Psychology, ESCoP, International Society for Intelligence Research, ISIR, Association for Psychological Science, APS). Jest psychologiem, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuję również ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Zainteresowania badawcze Edwarda Nęcki koncentrują się wokół problematyki poznawczych mechanizmów różnic indywidualnych, przede wszystkim twórczości i inteligencji. Obecnie realizuje projekt badawczy Maestro, poświęcony behawioralnym, poznawczym i neuronalnym mechanizmom samokontroli. Edward Nęcka jest autorem lub współautorem sześciu monografii i dwóch podręczników, a także 133 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych, w znacznej części opublikowanych w obiegu międzynarodowym. Jego najważniejsze prace ukazały się w czołowych czasopismach psychologicznych (np. Journal Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, Personality and Individual Differences, Intelligence, Creativity Research Journal, Frontiers in Psychology) i w pracach zbiorowych wydawanych przez renomowane domy wydawnicze (np. Academic Press, Cambridge University Press, Springer, Erlbaum, American Psychological Association).

Dr TOMASZ PERKOWSKI
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Dr TOMASZ PERKOWSKI – Wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Absolwent Central European University i studiów MBA. Stypendysta Open Society Institute, German Marshall Fund and Regional Environmental Center. Członek Polskiego Stowarzyszenie Ekspertow i Asesorow Funduszy Unii Europejskiej, były wiceprzewodniczący FP7 External Advisory Group „Research Potential”. Były członek panelu top ekspertow programu „Akademickie Mazowsze” i Komisji rekrutacyjnej „TOP 500 Innovators” przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współprzewodniczący grupy roboczej „Nauka i Technologia” przy Polsko Amerykańskiej Radzie ds. Innowacji.

MONIKA GROSZKOWSKA
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
MONIKA GROSZKOWSKA – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, od początku pracy zawodowej związana z Europejskim Funduszem Społecznym. Zajmowała się programowaniem i zarządzaniem Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Uczestniczyła w procesie przygotowania Polski do sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w tym koordynowała przygotowanie merytoryczne wydarzeń towarzyszących prezydencji w zakresie EFS. W latach 2012-2015 koordynowała pracami zespołu programującego Europejski Fundusz Społeczny na lata 2014-2020. Była członkiem polskiego zespołu negocjacyjnego Umowy Partnerstwa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Od 2015 roku jako wicedyrektor Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju kieruje zespołem realizującym zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie innowacji społecznych oraz mobilności i współpracy ponadnarodowej.

PRZEMYSŁAW KUŚMIEREK
CEO Migam
PRZEMYSŁAW KUŚMIEREK – współwłaściciel Kosmos Production. Tworca wielokrotnie nagradzanego startupu Migam.org, w który zainwestował m.in. Richard Branson z Virgin Academy. W 2016 zwycięzca polskiej edycji konkursu Chivas The Venture promującego biznesy działające społecznie. Wyróżniony wśród liderów innowacji 2014 rankingu New Europe 100 organizowanego przez Res Publica we współpracy z Funduszem Wyszehradzkim, Google i Financial Times. W 2013 nominowany do World Summit Award – konkursu organizowanego przez ONZ i zdobywca prestiżowej nagrody Nominate Trust za projekt walczący z wykluczeniem cyfrowym. Certyfikowany Projekt Manager PRINCE2, PMBOK, inżynier CISCO, oraz Microsoft. Członek oraz założyciel Polskiego Towarzystwa Crowdfundingowego. Aktywny uczestnik wydarzeń dotyczących innowacji w Polsce i na świecie.

Więcej informacji na temat Konferencji Polish Scientific Networks: Science & Business na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 24.06.2016
plusfontminusfontreloadfont