Print Friendly, PDF & Email

Jak wspierać rozwój polskich innowacyjnych firm z sektora biotechnologii? (video)

O biotechnologii mówi się, że jest jedną z nauk przyszłości. W Polsce nie brakuje firm oraz instytucji badawczych, które chcą przygotowywać grunt pod biotechnologiczną rewolucję w naszym kraju. Jak kreować współpracę między nimi i jak kapitał publiczny może pomagać w rozwoju sektora MŚP lub startupów biotechnologicznych? O tym podczas konferencji „Managing Innovation” w Warszawie opowiadał dr Paweł Wielgus z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Zachęcamy do obejrzenia filmu z prezentacji naszego eksperta.

Konfernecja „Managing Innovation” odbyła się w dniach 17-18 stycznia br. w Warszawie, a jej organizatorem był Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Do udziału w obradach zaproszono doświadczonych ekspertów zarówno z Polski, jak i z USA, Austrii, Niemiec, Singapuru, Izraela, Wielkiej Brytanii i Belgii. Podczas dwudniowych obrad zastanawiali się, jak wspierać polski sektor innowacyjnych przedsiębiorstw realizujących projekty w dziedzinie Life Science. To m.in. biotechnologia, nowe leki oraz technologie pozwalające na skuteczniejsze wykrywanie chorób.

W gronie wykładowców i panelistów znalazł się dr Paweł Wielgus, zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu ds. Komercjalizacji we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Dr Wielgus podzielił się z uczestnikami konferencji  swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenie spółek typu spin-off oraz komercjalizacji projektów badawczych.

Prezentacja dr. Pawła Wielgusa (Wrocławskie Centrum Badań EIT+) z konferencji Managing Innovation w Warszawie:

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 26.12.2013
plusfontminusfontreloadfont