Print Friendly, PDF & Email

Już w tym tygodniu Haim V. Levy w Kampusie Pracze

Wynalazca, przedsiębiorca i menadżer nauki, dr Haim V. Levy 29 lipca na terenie Kampusu Pracze wygłosi dwa wykłady związane z komercjalizacją badań naukowych oraz tworzeniem spółek innowacyjnych przez naukowców.

 W auli Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ o godz. 9:00 rozpoczną się dwie sesje tematyczne: pierwsza „Komercjalizacja wyników badań stosowanych” zakończy się o godz. 10:20, a bezpośrednio po niej o godz. 10:30 rozpocznie się moduł zatytułowany „Tworzenie spółek spin-off/out przez naukowców”.

Haim V. Levy

 Adwokat i Menedżer Nauki: W latach 1986-90 wicedyrektor CTT Instytutu Weizmanna w Izraelu, gdzie brał udział m.in. w skomercjalizowaniu peptydy obecnie znanej jako lek Copaxone na stwardnienie rozsiane (SM). Roczna sprzedaż Copaxone na świecie wyniosła w 2009 roku 3,8 mld dolarów. Obecnie prowadzi własną kancelarię w Tel Aviv’ie specjalizującą się w licencjonowaniu technologii.

Wynalazca: Doktor biochemii, magister mikrobiologii i immunologii. Przez kilkanaście lat w USA zajmował się badaniami nad rakiem. Autor 30 publikacji naukowych oraz kilku patentów i zgłoszeń patentowych.

Przedsiębiorca: Założyciel i wieloletni prezes NESS Ltd. (obecnie Bioness Inc.), która opracowała, na bazie wynalazku z Uniwersytetu Ben-Guriona, unikalne urządzenie medyczne przywracające funkcjonalność górnym kończynom u chorych z porażeniem czterokończynowym oraz połowicznym, poprzez elektrostymulację nerwów mięśniowych.

Udział w seminariach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim; jest ono organizowane przez spółkę Investin jest realizowane w ramach projektu „Platforma HI-TECH. System Identyfikowania i Wspierania Inwestycji w Zaawansowane Technologie”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 3.3.1 PO Innowacyjna Gospodarka.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 27.12.2014
plusfontminusfontreloadfont